Gümüşlük Haberleri 1
HABER

Gümüşlük Halk Plajı Mavi Bayrağı iptal edildi

Gümüşlük | Haber | News


Yalcin Cakir Youtube

Gümüşlük Haber Ajansı - (GHA) - 07.05.2022 / Yıllardır denizinin temizliği ve diğer kriterlere uygunluğu nedeniyle "Mavi Bayrak"la onurlandırılan Gümüşlük Halk Plajı'nın Mavi Bayrağı iptal edildi.

İkonik Mavi Bayrak; plajlar, marinalar ve sürdürülebilir tekne turizmi operatörleri için dünyanın en tanınmış gönüllü ödüllerinden biri olan Mavi Bayrağa hak kazanmak için, bir dizi sıkı çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kriterinin karşılanması ve sürdürülmesi gerekiyor. Mavi Bayrak ödülüne sahip Bodrum plajlarından birisi de Gümüşlük Bölünmüş Halk Plajı'ydı.

Ancak Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’nı yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluş olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı - TÜRÇEV’in sonuçları yayınladığı resmi internet sitesinde yer alan listede Gümüşlük için "İptal Edildi" uyarısı yer alıyor.

Mavi Bayrak Muğla, TÜRÇEV

Mavi Bayrak Muğla, TÜRÇEV

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/Default.aspx adresinde yayınlanna haritalar ve listelerde 2021 yılı analiz değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye'de 519 Mavi Bayraklı Plaj bulunuyor. Mavi Bayraklı marina sayısı 22, Mavi bayraklı yat sayısı 6 ve Mavi Bayraklı tekne sayısı ise 10.

Muğla'da Mavi Bayraklı plaj sayısı 106. Mavi Bayraklı marina sayısı 7, Mavi Bayraklı yat sayısı 4. Yani Muğla yurt genelindeki Mavi Bayrakların neredeyse yarısından fazlasına sahip bir turizm cenneti. Ancak o listeden bu sene Gümüşlük çıkartıldı.

"Mavi Bayrak Türkiye" web sitesinde dilerseniz ilçe ilçe seçerek tek tek tüm plaj ve tesis, marina, yat ve teknelele ilgili Mavi Bayrak, analiz sonuçları, haritalar gibi çok çeşitli bilgi alabiliyorsunuz.

Muğla TÜRÇEV harita

Mavi Bayrak Plajlar, TÜRÇEV harita

TÜRÇEV'in "Mavi Bayrak Türkiye" resmi web sitesinde Bodrum'a bakıldığında durum şu (07 Mayıs 2022 itibariyle);

Mavi Bayrak Listesi Bodrum 1

Mavi Bayrak Listesi Bodrum 2

Mavi Bayrak Listesi Bodrum 3

Mavi Bayrak Listesi Bodrum 4

Mavi Bayrak Listesi Bodrum 5

Kaynak: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajListesi.aspx?il_refno=48

Bodrum'da 76 numune noktası bulunuyor. Ve TURÇEV'in 20221 yılı verilerine göre Gümüşlük Bodrum Belediye Bölme Plajı'nın Mavi Bayrağı'nın "İptal Edildiği" yazıyor.

Mavi Bayrak Listesi Bodrum, Gümüşlük

Mavi Bayrak Listesi Bodrum, Gümüşlük - 7 Mayıs 2022 - TÜRÇEV

Aynı sitede su analizlerinin tüm detayları da kamuya açık olarak tek tek açıklanıyor. Gümüşlük Belediye Bölme Halk Paljı için analiz sonuçları da şöyle;

Gümüşlük Halk Plajı analiz sonuçları 2021, TÜRÇEV

Gümüşlük Halk Plajı analiz sonuçları 2021, TÜRÇEV

Gümüşlk Halk Plajı haritası - TÜRÇEV

Gümüşlk Halk Plajı haritası - TÜRÇEV

Kaynak: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajDetay.aspx?plaj_refno=1240

Mavi Bayrak nedir?

İkonik Mavi Bayrak, plajlar, marinalar ve sürdürülebilir tekne turizmi operatörleri için dünyanın en tanınmış gönüllü ödüllerinden biridir. Mavi Bayrağa hak kazanmak için, bir dizi sıkı çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik kriterinin karşılanması ve sürdürülmesi gerekir.

Marinalar için deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile çevre yönetimi odaklı benzerlik göstermektedir. 2007 yılından bu yana bireysel yatlar kategorisi açılmış ve başta çevre eğitimi ve çevre yönetimi olmak üzere yatçılarda sorumlu deniz seyri davranışının benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim: Mavi Bayrak’ın özünde ve idealinde toplumu kendi çevreleriyle bağlantıya geçirerek bulundukları çevre ve doğa hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarını özendirmek yer alır.

Bilgilendirme: Ziyaretçileri bulundukları yer hakkında bilgilendirmek, Mavi Bayrak Programı’nın önemli bir parçasıdır. Bu, insanların orada rahatça gezinmesini ve yerel flora ve fauna hakkında biraz daha bilgi edinmelerini sağlar.

Muğla Plajları, TÜRÇEV

Muğla Plajları, TÜRÇEV

İzleme: Kapsamlı saha kontrol ziyaretleri ve düzenli olarak yapılan ara kontroller kriterlerin yerine getirilmesi konusunda teşvik edici bir rol oynar.

Yönetim: Mavi Bayrak’ın tüm dünyada güvenilir olmasını sağlayan kriterlerin yerine getirilmesi konusundaki istikrar, Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu ve Mavi Bayrak Temsilcileri sayesinde gerçekleşir.

Güvenlik: Mavi Bayrak Ödüllü yerin işletmecisi/sahibi, ödüllü alanda çalışanların, halkın ve çevrenin güvende kalması için önlemlerinin eksiksiz olarak alınmasını temin etmelidir.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 48 ülkede uygulanmaktadır.

Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız bir sivil toplum örgütü olan “Foundation for Environmental Education-FEE” tarafından yürütülmektedir ve her üye ülkede benzer kuruluşlarca temsil edilmektedir. FEE 81 üye ülkesiyle, dünyanın en büyük çevre eğitim kuruluşudur. FEE programları yalnızca sivil toplum kurluşlarınca yürütülebilmektedir ve Türkiye’de Mavi Bayrak Programı’nı yürütmekten sorumlu tek yetkili kuruluş Türkiye Çevre Eğitim Vakfı - TÜRÇEV’dir.

Daha fazla bilgi için TIKLAYIN;

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10

Mugla News

ENGLISH

Gumusluk Public Beach blue flag canceled

The Blue Flag of Gümüşlük Public Beach, which has been honored with the "Blue Flag" for years due to the cleanliness of its sea, has been cancelled.

Iconic Blue Flag; To qualify for the Blue Flag, one of the world's most recognized volunteer awards for beaches, marinas and sustainable boat tourism operators, a stringent set of environmental, educational, safety and accessibility criteria must be met and maintained. One of the Bodrum beaches with the Blue Flag award was Gumusluk Split Public Beach.

However, for the first time in the history of Gümüşlük, there is a "Cancelled" warning for the "Blue Flag" on the list on the official website of the Turkish Environmental Education Foundation - TÜRÇEV, the only authorized institution responsible for executing the Blue Flag Program in Turkey.

According to the results of the analysis and evaluation of 2021 in the maps and lists published at http://www.mavibayrak.org.tr/tr/Default.aspx, there are 519 Blue Flag Beaches in Turkey. The number of Blue Flag marinas is 22, the number of Blue Flag yachts is 6 and the number of Blue Flag boats is 10.

The number of Blue Flag beaches in Muğla is 106. The number of Blue Flag marinas is 7, and the number of Blue Flag yachts is 4. In other words, Muğla is a tourism paradise with more than half of the Blue Flags across the country. However, Gümüşlük was removed from that list this year.

On the "Blue Flag Turkey" website, you can select a county by county and get a wide variety of information about all beaches and facilities, marinas, yachts and boats, such as the Blue Flag, analysis results, and maps.

Looking at Bodrum on TÜRÇEV's "Blue Flag Turkey" official website, the situation is as follows (as of 07 May 2022);

Source: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajListesi.aspx?il_refno=48

There are 76 ne points in Bodrum. And according to TURÇEV's data for the year 20221, it is written that the Blue Flag of Gümüşlük Bodrum Municipality Partition Beach has been "Cancelled". All details of water analysis are also publicly disclosed on the same site. The results of the analysis for the Gümüşlük Municipality Division Public Palj are as follows;

Source: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajDetay.aspx?plaj_refno=1240

What is the Blue Flag?

The iconic Blue Flag is one of the world's most recognized volunteer awards for beaches, marinas and sustainable boat tourism operators. To qualify for the Blue Flag, a stringent set of environmental, education, safety and accessibility criteria must be met and maintained.

Although sea water analyzes are not required for marinas, other criteria are similar to environmental education and awareness raising and environmental management. Since 2007, the category of individual yachts has been opened and it is aimed to adopt responsible sea navigation behavior in yachtsmen, especially in environmental education and environmental management.

Education: The essence and ideal of the Blue Flag is to connect the society with their environment and encourage them to have more knowledge about their environment and nature.

Informing: Informing visitors about their location is an important part of the Blue Flag Programme. This allows people to navigate there comfortably and learn a little more about the local flora and fauna.

Monitoring: Comprehensive site control visits and regular interim checks act as an incentive to meet the criteria.

Management: Stability in fulfilling the criteria that make Blue Flag reliable all over the world is achieved thanks to the Local Blue Flag Officer and Blue Flag Representatives.

Security: The operator/owner of the Blue Flag awarded place must ensure that all precautions are taken to ensure the safety of employees, the public and the environment in the award-winning area.

The Blue Flag was first applied internationally in 1985 in France, in 1987 in the European Union, in 1993 in our country and in 2000 in countries outside the European continent. Today, it is applied in 48 countries around the world, 30 of which are in Europe.

The Blue Flag Award Program is run by the independent non-governmental organization “Foundation for Environmental Education-FEE” and is represented by similar organizations in each member country. FEE is the world's largest environmental education organization with 81 member countries. FEE programs can only be carried out by non-governmental organizations and the only authorized institution responsible for executing the Blue Flag Program in Turkey is the Turkish Environmental Education Foundation - TÜRÇEV.

Click for more information;

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10

TAGS:

Gümüşlük Halk Plajı

Mavi Bayrak

Gümüşlük

TEK TIKLA TÜM MUĞLA

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.