Gümüşlük Tarihçe; Myndos; Gümüşlük; Bodrum
TARİHÇE

Antik kent Gümüşlük ya da Myndos

Gümüşlük | Myndos | Tarihçe

TARİHÇE

Gümüşlük tarihçe

Gümüşlüğün tarihi

Myndos tarihçe


03 Ocak 2017 - Gümüşlük Haber Ajansı - GHA / Myndos antik kenti bugünkü Gümüşlük beldesinin yanındaki Bozdağı üzerine kurulmuş.

Tarih öncesi çağlara dayanan ilk kültürünü Lelegler oluşturur. Deniz ticaretini ellerinde tutan bu savaşçı ulus Myndos´a yerleşmiştir. Yani, Myndos antik kentinin ilk sakinleri Leleglerdir. Bozdag üzerine bu şehri kurmuslar. Antik yazar Apollodorus`a göre Kral "Lelex" in ismi sebebiyle bölgeye de Leleg ismi konulmuştur.

Myndos. 2nd-1st centuries BC. AR Hemidrachm. Head of Dionysos right, wearing ivy-wreath; thyrsos over shoulder / MUNDAIWN , Winged thunderbolt .

Kaynak: İnternet - Myndos. 2nd-1st centuries BC. AR Hemidrachm. Head of Dionysos right, wearing ivy-wreath; thyrsos over shoulder / MUNDAIWN , Winged thunderbolt .

Lelegler yunanca konusmuyorlardı ve Avrupa kavimleriyle ilgileri yoktu. Homer Ilias`da Lelegleri Truvalilarin yoldasi olarak betimlemis. Roma Imparatorlugu döneminde tekrar önem kazanan Myndos, Milattan sonra 44 senesinde Sezar`in katilleri Brutus ve Cassius tarafindan karargah olarak kullanılmış.

Gümüslük'den (Myndos) çok önemli filozoflar çıkmıştır. Myndoslu Eusebios eğitimini, milattan sonra 351 yilinda Roma imparatoru Julian`a da filozofi dersleri veren meşhur Filozof Aidesios`dan aldı. Yaşlanan Aidesios`dan görevi devralan Eusebios Roma imparatoru Julian`i olağanüstü ögretme yetenegiyle kendisine hayran birakmıştır.

Gümüşlük Brands

LELEGLERDEN SONRA PERSLER

Myndos, Leleglerden sonra Dorlar, daha sonra Persler, M.Ö. 3. y.y.da da Karyalıların egemenliğine girmiştir. O dönem Pers Krallığı'na bağlı bir satraplık olan Karia satraplığı sınırları içindedir. Satraplık bugünkü anlamıyla valiliktir.

Mausolos (Maussollos) (M.Ö. 352-353) (Yunanca: Μαύσωλος veya Μαύσσωλλος), Güneybatı Anadolu'daki Karya bölgesinin Pers satrapıdır. Yani Pers Krallığı'nın bölgedeki valisidir. Pers hükümdarına bağlı olmakla birlikte daha çok bağımsız bir kral gibi hareket etmiştir.

Pers strapı Mausolos

Kaynak: İnternet - Mausolos

Pers satraplarının tümü Büyük Kral tarafından anayurttan gönderilen Persli yüksek memurlardır. Bu kurala uymayan tek satraplık Karia satraplığıdır. Karia satrapları öz be öz Karialı bir sülaledir. Bu hanedan ailesi Hekatomnos oğulları ya da Hekatomnid sülalesi olarak adlandırılır. Bu sülalenin en önemli ismi kuşkusuz Mausolos (Maussollos)`dur.

Kyndia`lı Hyssaldomos M.Ö.392`de ölünce yerine geçen oğlu Hekatomnos hanedanlığını bir şekilde güçlendirerek Lydia satraplığından kopartıp Karia satraplığını ele geçirmiştir. Bu dönemde Hekatomnos`un tam 100 parçalık dönemine göre oldukça büyük bir donanması bulunmaktaydı.

Ancak Karia tarihindeki en önemli isim kuşkusuz Hekatomnos`un en büyük oğlu olan Maussollos`dur. Satrap Maussollos agresif ve yayılmacı bir politika güderek satraplık sınırlarına Lykia bölgesini de katmıştır.

Maussollos büyük bir inşa programını başlatarak Karia`da yeni kentler kurmuş, anıtlar inşa etmiş ve bölgeyi tarihi boyunca ulaştığı en yüksek kültürel, maddi ve politik güce kavuşturmuştur.

Maussollos Büyük Kral ile arasını her zaman iyi tutmuş ve ona sadık gözükerek başına buyruk bir kral gibi ülkesini yönetmiştir. Buna karşın asla bir kral olamamıştır.

Mausulos günümüzde daha çok eşi tarafından kendisi için yaptırılan ve Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Halikarnas Mozolesi ile anılır.

Müttefikler Savaşı sırasında Rodos ve Byzantion’un yanında yer alarak Atina’ ya karşı tavır alır. Bu savaş sonunda topraklarını daha da genişletir. Egemenlik alanı büyüyünce başkentini Mylasa’dan (bugün Milas) Halikarnasos’a (bugün Bodrum) taşır.

Halikarnassos onun döneminde eski Yunan kentlerinin en görkemlisidir. II. Artemisia ile evlenerek kraliçe olmasını sağlar. Ölümünden sonra yerine geçen II. Artemisia, Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri olan Halikarnossos’taki Mausoleium’u (anıt mezar) yaptırmaya başlar. Ancak iki yıl sonra o da ölünce, bu anıtsal mezarı yapan sanatçılar tamamlar.

Halikarnas Mozolesi

Kaynak: İnternet - Mausolos adına yaptırılan Halikarnas Mozolesi

Mezar Muğla, Bodrum‘un Halikarnassos Antik Kentinde (Halikarnas) bulunmaktaydı. Mezarın toplam uzunluğu 45 metre idi. Mezari piramidi andıran katlı merdivenler şeklindeydi ve dört bir tarafında da farklı heykeltıraşlar tarafından yapılmış insan ve hayvan heykellerine sahipti.

O döneme kadar sadece Tanrıların heykelleri yapılmıştı. Bu yapı, ilk kez diğer canlıların heykellerinin yapılması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

1402'de Saint Jean şövalyeleri Bodrum’a gelip anıtı ilk başta taş ocağı olarak kullanmış daha sonra anıtı sökerek Bodrum Kalesi'ni yapmışlardır.

Myndos antik kent haritası

Kaynak: The Eastern Harbour of Myndos Ancient City - Myndos - Myndos antik kenti haritası

Arkeolojik sit alanı olması nedeni ile korunan çevre, doğallığını büyük ölçüde muhafaza etmektedir. Halikarnas Kralı Mausolos'un kurmuş olduğu Myndos Kentinin kalıntıları geçen yüzyıllardaki büyük depremlerin sonucunda kısmen su altında kısmen de toprak altında kalmıştır. Bu nedenle antik Myndos Kenti ''Batık Şehir'' olarak da anılır.

Koyun girişindeki Tavşan Adası'na (Asar Adası) Batık Şehrin taşları üzerinden yürüyerek geçilebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

KAZI TARİHİ BİLİMSEL ÇALIŞMA PDF DÖKÜMAN; GÖRSEL VE BULUNTULAR İÇİN TIKLAYIN

(MYNDOS KAZI VE ARAŞTIRMALARI
MYNDOS EXCAVATIONS AND RESEARCHES
2004-2013
)

VİDEO


Diğer videoları izlemek isterseniz TIKLAYIN