Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Ölçü aletleri muayene ücretleri değişti

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Taksimetre, elektrik, su, gaz sayaçları da listeye dahil

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 24.12.2020 - Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücretleri değişti. Yeniücret listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 1.1.2022 tarihinden geçerli olacak yönetmelikle birlikte yeni ücret listesi de Resmi Gazete'de yaynlandı.

Taksimetre, elektrik, su, gaz sayaçları

Yönetmelikte yapılan değişiklik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, gaz ve ısı sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, hız ihlal tespit donanımları ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretlerini kapsıyor.

İşte o liste;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliği Aralık 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliği Aralık 2021 2

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliği Aralık 2021 3

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliği Aralık 2021

Daha büyük gör;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224.pdf

Daha fazla bilgi için TIKLAYIN;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-3.htm

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

Gumusluk Brands

ENGLISH

Measuring instruments inspection fees changed

Inspection and Stamping Fees for Measuring Instruments have changed. Taximeters, electricity, water, natural gas meters and dozens of instruments were included in the list.

A change was made in the inspection and stamping fee regulation to be taken from the measuring and measuring instruments of the Ministry of Industry and Technology. The new fee list was published in the Official Gazette, together with the regulation that will be effective as of 1.1.2022.

Taximeter, electricity, water, gas meters

Amendment to the regulation; length, area, volume, weight measurements, weighing instruments, areometers, grain inspection instruments, electricity, water, gas and heat meters, measurement systems for liquids other than water, water sales pumps, taximeters, transport meters, current and voltage measurement transformers, exhaust gas emission measuring devices, tachograph devices, devices used to measure the air pressure of motor vehicle tires, compressed and liquefied natural gas meters, speed violation detection equipment, and those stamped at the end of the first, periodic and stock inspections of railway freight and cistern wagons, or those that are stamped, and electricity, water and It includes the fees to be collected from the initial and periodic inspections of gas meters repair and adjustment stations.

Here is that list;

Click for more information;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-3.htm

See bigger;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224.pdf

 

TAGS;

Ölçüm aletleri muayene vedamgalama ücretleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Hayatın içinden haberler