Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kalkt

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


TYT ve AYT baraj puanları

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 11.02.2022 - Üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kalktı. Açıklama Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) sınav süreleri de uzatıldı.

YÖK'ün açıklaması aşağıda;

"YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) İLİŞKİN ALDIĞI KARARLAR

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE TYT VE AYT BARAJ PUANI UYGULAMASI KALDIRILDI

11 Şubat 2022

​2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir.

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAKTIR?

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.

ÖZEL YETENEK PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.

BAZI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDECEKTİR

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.

2021-TYT’DE ALINAN 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır."

KAYNAK:

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/yok-ten-yks-ye-iliskin-kararlar.aspx

üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kaldırıldı

Üniversite sınavlarında baraj puan uygulaması kaldırıldı

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

The dam score application has been lifted

The dam score application in university exams has been abolished. The statement came from the Higher Education Institution (YÖK).

According to the statement made by YÖK, the threshold point application in university exams has been abolished. In addition, the exam periods in the Basic Proficiency Test (TYT) have been extended.

The explanation of YÖK is below;

"DECISIONS OF THE HIGHER EDUCATION BOARD REGARDING THE EXAM FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (YKS)

TYT AND AYT DAM SCORE APPLICATION REMOVED AT UNIVERSITY ENTRANCE

February 11, 2022

As of the 2022 Higher Education Institutions Exam (YKS), the application of 150 and 180 TYT and AYT threshold scores has been abolished when choosing associate and undergraduate programs.

According to the new decisions taken, 150 for the TYT score type and 180 for the SAY, SÖZ, EA and DİL score types in the calculation of the placement scores, on the condition of getting 150 points in the TYT score type applied for calculating the exam score in SAY, SÖZ, EA and DİL score types. score threshold has been abolished.

As of this year, the placement score will be calculated by adding the secondary education success score for all candidates whose exam scores are calculated in the relevant score types.

Candidates, as in previous years, will have the opportunity to be placed according to the score superiority with the placement score that will be formed by adding the secondary education success score to the exam score.
​ ​
WHICH CANDIDATES WILL BE CALCULATED TYT AND AYT EXAM SCORE?

For the calculation of the TYT exam score, the requirement to have a raw score of 0.5 or more from the Basic Mathematics Test or the Turkish Test will continue to be applied. The SAY, SÖZ, EA and DİL scores will not be calculated for the candidates who do not have TYT score or whose TYT score is not calculated, even if they take AYT and/or YDT.

0 from the Foreign Language Test required for the calculation of the exam score in the DİL score type, provided that you have received a raw score of 0.5 or more from at least one of the two tests in the AYT for the relevant score type required for the calculation of the exam scores in SAY, SÖZ and EA score types. The requirement to have a raw score of .5 or more will continue to apply.
​ ​
BASE SCORE FOR APPLICATION TO SPECIAL SKILLS PROGRAMS WILL BE DETERMINED BY THE RELEVANT UNIVERSITY

The candidate's TYT score must be calculated in order to be able to apply to higher education programs that admit students with a special talent exam, and the relevant higher education institution will decide whether a base score requirement is sought, and if so, how many points can apply to candidates, and this will be announced to the candidates through the press and media organs.
​ ​
SUCCESS RANK CONDITION IN SOME PROGRAMS WILL CONTINUE

The minimum rank requirement for choosing medicine, dentistry, pharmacy, law, architecture, engineering and teaching programs will continue to apply.
​ ​
APPLICATION OF 200 AND OVER POINTS RECEIVED IN 2021-TYT

200 or more points obtained in 2021-TYT can be converted and used in 2022-YKS. On the other hand, TYT 200 and above points obtained as of 2022 YKS will not be used in the next year.
​ ​
EXAM DURATION EXTENDED

The exam duration of the Basic Proficiency Test, which is 135 minutes, will be increased by 30 minutes to 165 minutes.

SOURCE:

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2022/yok-ten-yks-ye-iliskin-kararlar.aspx

TAGS;

Yükseköğretim Kurumu

TYT ve AYT baraj puanları

Hayatın içinden haberler