Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Hekimler 14-15 Mart'ta iş bırakacak

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

Physicians strike on 14-15 March - CLICK

Hekimler 14-15 Mart'ta g(ö)revde

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 22.02.2022 - Hekimler 14-15 Mart'ta g(ö)revde...

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin 14-15 Mart’ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Emeğimiz, haklarımız için, sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi bütün hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin 14-15 Mart’ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. TTB, daha önce başlattığı “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını bugün düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Fincancı, “Pandemide her gün 300’e yakın insanımızın ölmesine, 100 bine yakınının hastalanmasına göz yumanlara, sağlıksızlık vadeden sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı; yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu anlatacağız” dedi.

“Emek Bizim Söz Bizim” eylem programı, Şubat - Mart 2022 - TTB

“Emek Bizim Söz Bizim” eylem programı, Şubat - Mart 2022 - Görsel: TTB

Eylem takvimi

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise “Taleplerimizi görmezden, duymazdan gelenlere buradan yeniden sesleniyorum: Bu mücadele haklarımızı alana dek devam edecektir” diye konuştu.

TTB, eylem takvimi şöyle açıklandı:

24 Şubat-20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi il gezilerinde olacak.

26 Şubat 2022: TTB Genel Yönetim Kurulu toplanacak.

1 Mart 2022: ‘TTB ve Tabip Odaları Hekimlerin Taleplerini Açıklıyor’ başlığıyla basın toplantısı düzenlenecek.

11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘Pandeminin Sorumluları’ kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.

11 Mart 2022: Aynı gün akşam, uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda ‘Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi’ başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022: İstanbul’da Beyaz Buluşma ve Yürüyüş gerçekleştireceğiz.

14-15 Mart 2022: Büyük ‘g(ö)rev’deyiz.

15 Mart 2022: Siyasi parti gruplarını ziyaret edeceğiz.

16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu’nda ‘Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl’ birlikte tartışacağız.

19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.”

Kaynak:

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=790f968e-93e4-11ec-9c94-f718918f18ca

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Physicians strike on 14-15 March

The Turkish Medical Association (TTB) announced that physicians will hold a work stoppage across the country on 14-15 March.

TTB Central Council President Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı said, “If no action is taken for our labor, our rights, and our urgent demands that we constantly voice, on Monday and Tuesday, March 14-15, all specialists, assistants, academics, practitioners, family physicians, medical students, interns, young, elderly, employees, retired Doctors will be on duty in all health institutions in Turkey," he said.

The Turkish Medical Association (TTB) announced that physicians will hold a work stoppage across the country on 14-15 March. TTB announced the continuation of the "Emek is Our Word, Our Word" action program, which it started earlier, at a press conference today.

Fincancı said, “We are not without alternatives to those who allow nearly 300 of our people to die and close to 100,000 to get sick every day in the pandemic, and to health policies that promise unhealthy; We will tell you that a new health system is possible.

The Turkish Medical Association (TTB)

The Turkish Medical Association (TTB)

Ankara Medical Chamber President Ali Karakoç said, "I am calling out again to those who ignore our demands: This struggle will continue until we get our rights."

TTB, the action calendar was announced as follows:

“February 24 - March 20, 2022: TTB Central Council will be on provincial tours.

February 26, 2022: TTB General Board of Directors will convene.

March 1, 2022: A press conference will be held with the title of "TTB and Medical Chambers Explain Physicians' Demands".

March 11, 2022: We will not forget our compatriots and colleagues who died on the second anniversary of the pandemic. We will hold mass press releases on the 'Presidents of the Pandemic'. As the Central Council, we will be in front of the Ministry of Health.

March 11, 2022: In the evening of the same day, in an online meeting with international participation, we will talk about what cannot be prevented and what needs to be done to prevent it with the title of "What Happened During the Pandemic Could Have Been Prevented".

March 13, 2022: We will hold a White Meeting and Walk in Istanbul.

14-15 March 2022: We are in the great 'duty'.

March 15, 2022: We will visit political party groups.

March 16, 2022: Dr. We will discuss “Another Health System: Why, How” together at Nevzat Eren National Public Health Symposium.

19-20 March 2022: We will hold Great White Gatherings in the Provinces.”

Source:

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=790f968e-93e4-11ec-9c94-f718918f18ca

TAGS;

Türk Tabipleri Birliği

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Hayatın içinden haberler