Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Otel görünümlü rezidans yapıp ev diye satıyorlar

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Turizm imarlı alan yolsuzluğu

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 05.04.2022 - Otel görünümlü rezidans yapıp ev diye satıyorlar

Turizm imarlı alanlara sağlanan avantajlardan yararlanmak için otel görünümlü "rezidanskondu" yapıp ev diye satıyorlar...

Son yıllarda başta Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Bodrum ve Çeşme olmak üzere çok sayıda turistik bölgede gayrimenkul geliştiricileri, imar planlarında turizm tesis alanı olarak görünen arazilerde büyük rant oyunlarına imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi, belediyeden otel inşaat ruhsatı alan firmalar, inşa ettikleri yapıları konut olarak vatandaşlara sattı. Turizm imarlı arsalarda iki kat fazla inşaat hakkı olduğu için ekstra kazanç sağlayan firmalar, avantajlı krediler, hibeler, düşük tarifeli enerji faturaları, emlak vergisi muafiyeti gibi bir dizi kolaylığa da sahip olup inanılmaz kârlar elde ederken, kaybeden Türk turizmi oldu. Türkiye'nin sahilleri otel görünümlü rezidanskondular ile doldu.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, imar planında ve inşaat ruhsatında turistik tesis olarak görünen projelerdeki mevzuata aykırı kullanımlar için sonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27 Mart 2022 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu Kadastro, Milli Emlak, Mekansal Planlama ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüklerine, 81 ilin valiliğine ve 81 ilin belediyelerine bir yazı gönderdi.

Yazıda, turizm belgeli konaklama tesislerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi hakların tesis edilmemesi istendi.

Haksız menfaat

Yazıda konuyla ilgili şu dikkat çekici ifadeler kullanıldı:

Son zamanlarda ilgili mevzuat hükümlerine ve onaylı imar planlarının ruhuna ve amacına aykırı şekilde karma kullanım ya da tercihli kullanım alanlarında ilgili belediyelerden turizm tesislerinin yüksek emsal ve yapılaşma koşullarından yararlanılarak yapı (inşaat) ruhsatı alınmasına rağmen bu alanlarda konut kullanımına yönelik yapılar inşa edildiği ve sonrasında ise bu yapılar üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kullanarak üçüncü kişilere bağımsız bölüm olarak konut satışı gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Belediyelere ve tapuya uyarı

Bu durumun, yüksek yapılaşma hakkının kötüye kullanımına ve haksız menfaat yaratılmasına sebep olduğuna işaret edilen yazıda, turizm tesisi ruhsatı almış olan yapıların daha sonra konut olarak kullanılmasının engellenmesi istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyelerden, turizm tesisi olan yapıların devre mülk, kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu olamayacağına ilişkin tapu siciline bildirim yapmasını ve yapı kullanım izin belgesi (iskan) vermemesini istedi.

Tapu müdürlükleri de turizm tesisi olarak inşa edilen yapılara devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyetli tapu verilmemesi konusunda uyarıldı.

They make a hotel-looking residence and sell it as a house

They make a hotel-looking residence and sell it as a house

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

They make a hotel-looking residence and sell it as a house.

They build residences that look like a hotel with the excess construction rights provided to areas with tourism zones and sell them for millions of liras...

In recent years, real estate developers in many touristic areas, especially in Turkey's favorite tourism centers Bodrum and Çeşme, have made big rent games on the lands that appear as tourism facility areas in the zoning plans.

Firms that received an investment certificate from the Ministry of Culture and Tourism and a hotel construction license from the municipality sold the buildings they built to the citizens as residences. While companies that make extra profits because they have twice as many construction rights on tourism-zoned lands, have a number of conveniences such as advantageous loans, grants, low-tariff energy bills, property tax exemption, and make incredible profits, Turkish tourism has lost. Turkey's beaches are filled with hotel-like residences.

According to the news of İsmail Şahin from Sözcü, he made numerous news about this situation, which has spread like an epidemic since 2014, but the authorities of that time ignored these news.

Finally, Culture and Tourism Minister Mehmet Nuri Ersoy stepped in for illegal uses in projects that appear as touristic facilities in the zoning plan and construction permit.

On March 27, 2022, the Ministry of Culture and Tourism sent a letter to the General Directorates of Land Registry, Cadastre, National Real Estate, Spatial Planning and Protection of Natural Assets, the governorships of 81 provinces and the municipalities of 81 provinces under the Ministry of Environment and Urbanization.

In the article, it was requested not to establish rights such as time-share, floor servitude and condominium in accommodation facilities with tourism certificates.

Unfair advantage

The following remarkable statements were used in the article on the subject:

Recently, contrary to the provisions of the relevant legislation and the spirit and purpose of the approved zoning plans, in mixed use or preferential use areas, although building (construction) licenses have been obtained from the relevant municipalities by taking advantage of the high precedent and structuring conditions of the tourism facilities, buildings for residential use have been built in these areas and then It has been understood that housing sales have been made to third parties as an independent section by using time-share, condominium servitude and condominium on these structures.

Warning to municipalities and land registry

In the article, which pointed out that this situation caused the abuse of the right of high-rise construction and the creation of unfair benefits, it was requested to prevent the buildings with tourism facility licenses from being used as residences later on.

The Ministry of Culture and Tourism asked the municipalities to notify the land registry that the buildings with tourism facilities cannot be subject to timeshare, condominium or floor servitude, and not to issue a building occupancy permit (occupation).

Land registry directorates were also warned not to give time-share, floor servitude and condominium title deed to structures built as tourism facilities.

TAGS;

Turizm imarlı alan

Rezidanskondu

Hayatın içinden haberler