Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

May 1 celebrations in Mugla - CLICK

Muğla'da 2 yıldan sonra 1 Mayıs kutlandı

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 01.05.2022 - 1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı Muğla'da geniş katılımla kutlandı.

TÜM GÖRSELLER HABERDE

Muğla'da pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan 1 Mayısd İşçi ve Emekçi bayramı kutlamaları bu yıl coşkulu geçti. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl binlerce kişinin katılımıyla Menteşe Açık Oto Pazarı’nda kutlandı.

CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay ve Süleyman Girgin, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları, STK’lar, DKÖ'ler, sendika ve örgütler ile binlerce vatandaş katıldı.

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları 1

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları

Menteşe Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplanıp yürüyüşe geçen katılımcılar Hasan Ali Yücel ve Emek caddelerinden yürüyerek Emir Beyazıt Mahallesi'ndeki Açık Oto pazarı etkinlik alanına ulaştı. Tertip Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün 1 Mayıs, sesimiz mücadelenin ateşiyle, coşkusuyla hep bir ağızdan çığlığa dönüşüyor! Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor. Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor.  Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor."

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları 2

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları

"Biz karanlığın zifiriye döndüğü zamanlarda bile yarına dair umudumuzu hiç yitirmedik. Bugünden yarına umut biriktirmeye devam ettik. 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz.  Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, tüm sömürülenler, yoksullaşanlar ve ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 84 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var."

"Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin olduğu, ekonomik krizlerin faturasının emekçilere yıkılmadığı, Kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, Düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin, itiraz etmenin cezalandırılmadığı, Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir dünya ve ülke istiyoruz."

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları 3

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları

Yapılan konuşmaların merkezinde işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi, zamlar ve hayat pahalılığı vardı. Konuşmaların ardından katılımcılar, sloganlar atıp, müzik eşliğinde halay çekti.

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları 4

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

May 1 celebrations in Mugla

May 1 Workers' and Workers' Day was celebrated with wide participation in Muğla.

The 1 May Workers and Laborers' Day celebrations, which could not be held in Muğla for 2 years due to the pandemic, were enthusiastic this year. May 1 Labor Day was celebrated this year at the Hinge Open Auto Market with the participation of thousands of people.

CHP Muğla Deputies Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay and Süleyman Girgin, CHP Provincial Chairperson Adem Zeybekoğlu, Metropolitan Mayor Osman Gürün, Bar Association President Cumhur Uzun, Menteşe Mayor Bahattin Gümüş, Marmaris Mayor Mehmet Oktay, political party representatives, district presidents , NGOs, NGOs, trade unions and organizations and thousands of citizens participated.

The participants, who gathered in Menteşe Mehmet Ali Eren Park and took a walk, walked through Hasan Ali Yücel and Emek streets and reached the Open Auto Market event area in Emir Beyazıt District. The following statements were included in the statement made by the Organizing Committee;

May 1 celebrations in Mugla

May 1 celebrations in Mugla

"Today, May 1, our voices are turning into a scream with the fire and enthusiasm of the struggle! With the economic crisis, unemployment, hikes, pandemic, even surviving in our country is getting harder every day, let alone living humanely. This order does not protect the work, livelihood and health of the society, on the contrary, it is a threat. The wheels of this order crush us as they oppress us, who produce all the values ​​and beauties of the world. The wheels of this order were established to make the rich richer, to fill banks' coffers, to feed companies with tenders. The wheels of this order were to create cheap labor to exploit for capital, nature to be plundered, cities to be plundered. it's turning around."

May 1 celebrations in Mugla 8

May 1 celebrations in Mugla

"Even when the darkness turned to pitch black, we never lost our hope for the future. We continued to accumulate hope for tomorrow. Those who have ruled the country for 20 years and those who have gathered all powers in one person cannot escape responsibility. We say enough is enough for a management approach that connects the bleeding problems of the country to everyone and everything except itself. As workers, laborers, women, youth, all the exploited, impoverished and oppressed, we have the power to change this order and build a country where 84 million people will live humanely.

Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları 1

May 1 celebrations in Mugla

"Labour is not exploited, everyone has a secure, humanely working job, the burden of economic crises is not laid on workers, No one is treated as second-class citizens because of their gender, identity or belief, Equal citizenship, peace and fraternity prevail, Trade union rights and freedoms, and ways to seek justice are prevented. We want a world and a country where there is no punishment for thinking, expressing thoughts and objections, where labor, equality, freedom, democracy, peace and secularism prevail.

In the center of the speeches, there were higher wages to the workers, improvement of the employee's personal rights, raises and the cost of living. After the speeches, the participants chanted slogans and danced halay accompanied by music.

May 1 celebrations in Mugla 7

May 1 celebrations in Mugla

TAGS;

Muğla 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı

May 1 celebrations in Mugla

Hayatın içinden haberler