Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Kamu ihalelerinde yeni dönem başladı

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

A new era has begun in public tenders - CLICK

Kamu ihalelerinde yeni dönem

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 18.05.2022 - SON DAKİKA - Kamu ihalelerinde yeni dönem başladı / A new era has begun in public tenders

Kamu ihalelerinde yeni dönem başladı. Hizmet alımı, Kamu ihale genel tebliği, elektronik ihale yönetmelik değişiklikleri yayınlandı. Ayrıntılar haberde...

Kamu İhale Kurumu'nun, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi. 1 Ağustos'tan sonra, yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan mal ve hizmet alımlarında ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale ile gerçekleştirilmesi gerekecek.

3 Ekim'den sonra tüm açık ihaleler ile Kanunun ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler de e-ihale yöntemi ile yapılacak.

Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru tarihleri dikkate alınacak.

Kamu ihalelerinde yeni dönem başladı

Kamu ihalelerinde yeni dönem başladı, Resmi Gazete, 18 Mayıs 2022

Ayrıca, hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının "sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi" başlıklı maddesinde revizyon yapılarak, cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderildi.

Uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise sözleşmedeki düzenlemelerin esas alınması sağlandı.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin ekinde yer alan ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aşırı düşük teklif açıklama ve değerlendirme süreçlerinde iyileştirmeler yapıldı.

Daha fazla bilgi için TIKLAYIN;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220518-1.htm

Kamu ihalelerinde yeni dönem başladı

Kamu ihalelerinde yeni dönem başladı, Resmi Gazete, 18 Mayıs 2022

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

A new era has begun in public tenders

A new era has begun in public tenders. Service procurement, public tender general notification, electronic tender regulation changes were published.

The Communiqué of the Public Procurement Authority on the Amendment of the Electronic Tender Implementation Regulation, the Regulation on the Amendment of the Implementation Regulation of Service Procurement Tenders and the Amendment of the General Communiqué on Public Procurement was published in the Official Gazette.

Accordingly, the use of electronic tender (e-tender) method in tenders has been made compulsory. After August 1, the procurement of goods and services with an approximate cost up to half of the threshold value stipulated in the relevant article of the Public Procurement Law and the open tender procedure will have to be realized with e-tender.

After October 3, all open tenders and tenders held by bargaining in accordance with the relevant articles of the Law will also be made by e-tender method.

In the implementation of this obligation, the announcement/announcement dates of the tenders will be taken into account.

In addition, the article titled "Contravention cases, penalties and termination of the contract" of the draft type contract used in service procurement tenders has been revised and possible hesitations that may arise in the application of penalties have been eliminated.

It has been ensured that the sanctions to be applied are only included in the contract and that the regulation on this issue is not included in the other components of the tender document.

The minutes used in the evaluation of extremely low bids and attached to the General Communiqué on Public Procurement have also been amended. In this context, improvements were made in the extremely low bid announcement and evaluation processes.

Click for more information;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220518-1.htm

TAGS;

Kamu İhale Kurumu

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Hayatın içinden haberler