Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Kente karşı işlenen suçlar ifşa edilecek

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 01.06.2022 - Kente karşı işlenen suçlar ifşa edilecek

Bodrum kent Konseyi Yürütme Kurulu "Yaşadığımzı kente Karşı İşlenen Suçlar"ı kamuoyuyla paylaşma kararı aldı. Peki bu ne demek? HABERDE...

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu aldığı bir kararla, "Yaşadığımzı kente Karşı İşlenen Suçlar"ı bundan böyle kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Peki ama bu ne demek ve ne anlama geliyor? Neler "Yaşadığımzı kente Karşı İşlenen Suçlar" kapsamına giriyor?

İşte o açıklama;

"Basına ve Kamuoyuna,

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, her ay, “YAŞADIĞIMIZ KENTE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR “ başlığıyla BASINA VE KAMUOYUNA açıklama yapma kararı aldık.

Kente karşı işlenen suç ne demektir?

Kavramsal ve pratik düzlemlerde oldukça detaylı tartışmalar içeren bu ifadeyi kısaca özetlemek gerekirse, kentsel mekana, kentin tüm tarihi, doğal değerlerine, çevreye, ekolojik yaşama, kentin toplumsal yaşamına, tüm canlılarıyla birlikte kentli haklarına, adaletli bir kent yaşamının sürdürülmesine doğrudan ve/veya dolaylı olarak zarar veren, hakkın kullanımını engelleyen eylem ve uygulamalardır demek mümkündür.

Bu bağlamda aslında, bu suçun oluşmaması, eylemin engellenmesi, zararın kaldırılması için yerel ve merkezi idare tarafından alınmayan kararları, yerine getirilmeyen görevleri, bu suça göz yummayı da bu çerçevede değerlendirmek doğru olacaktır.

Kısaca tarif ettiğimiz, “KENTE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR” konusunda, ne acıdır ki, Bodrum dünya çapında örnek olmaya adaydır. Her ay onlarca konu ve örnekle karşınıza çıkabileceğimizin farkındayız.

Bu açıklamayı her ayın son haftası ÇARŞAMBA GÜNÜ yapma kararı aldık.

İlk toplantımız 01.06.2022 Çarşamba günü saat 17.00 da Bodrum Kent Konseyi Ofisi’nde yapılacaktır.

Saygılarımızla

Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu"

Bodrum Kent Konseyi

Bodrum Kent Konseyi

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Crimes against the city will be announced

Bodrum City Council Executive Board decided to share "Crimes Committed Against the City We Live In" with the public. So what does this mean? IN THE NEWS...

With a decision taken by the Bodrum City Council Executive Board, it has announced that it will share "Crimes Committed Against the City We Live In" with the public from now on. But what does this mean and what does it mean? What is included in the scope of "Crimes Committed Against the City We Live In"?

Here is that explanation;

"To the Press and the Public,

As the Bodrum City Council Executive Board, we have decided to make a statement to the press and the public with the title "CRIMES AGAINST THE CITY WE LIVED in" every month.

What does crime against the city mean?

To briefly summarize this statement, which includes very detailed discussions on conceptual and practical levels, it is directly and/or indirectly related to the urban space, all the history and natural values ​​of the city, the environment, ecological life, the social life of the city, the rights of the citizens with all their living creatures, and the maintenance of a just city life. It is possible to say that it is the actions and practices that harm and prevent the use of the right.

In this context, it would be correct to evaluate the decisions not taken by the local and central administration, the duties that are not fulfilled, and the connivance of this crime in order to prevent this crime, to prevent the action, and to remove the damage, within this framework.

Unfortunately, Bodrum is a candidate to set an example for the world in the subject of "CRIMES AGAINST THE CITY", which we have briefly described. We are aware that we can come up with dozens of topics and examples every month.

We have decided to make this statement on the last week of every month, WEDNESDAY.

Our first meeting will be held on Wednesday, 01.06.2022 at 17.00 in Bodrum City Council Office.

regards

Bodrum City Council Executive Board"

TAGS;

Bodrum Kent Konseyi

İzzet Kayahanlı

Hayatın içinden haberler