Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Ek göstergede 600 puanlık artış

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


3600 ek gösterge

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 06.06.2022 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesinin 600 puan artırıldığını söyledi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesinin 600 puan artırıldığını söyledi ve 3600 ek göstergenin yılbaşından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"📌Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden ve uygulayabilen bağımsız bir ülkedir.
📌Türkiye artık kendi ekonomik ve sosyal programlarını geliştirebilen ve hayata geçirebilen güçlü bir ülkedir.
📌Daha düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini de yaptık, fazlasıyla yapmayı sürdürüyoruz.
📌Ödediğimiz her bedele, çektiğimiz her sıkıntıya, sırtlandığımız her yüke değecek parlak bir gelecek bizi bekliyor.
📌İklim değişikliği ile yangınlar, seller, hortumlar artarken biz bugünden geleceği kuşatacak bir vizyona yöneldik."
📌Dünyada orman varlığını yükselten nadir ülkelerden biriyiz. Ülke genelinde korunan alan miktarını yüzde 12'ye varan oranda artırarak tabiat güzelliklerimizin üzerine adeta şemsiye olduk.
📌Sanayide, üretimde emisyon miktarını azaltacak temiz teknolojileri destekliyoruz. Ulaştırmada, temiz ulaşım ağını genişletiyor, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığını teşvik ediyoruz.
📌Afetlerde, vatandaşlarımızın iklim krizinin yol açtığı yıkımlardan gördükleri zararları hızla telafi ederek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz.
📌 Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı Türkiye ekonomi programımızı uygulamaya başladık.
📌Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.
📌Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.
📌En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır.
📌Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.
📌Fiyatları, izahı mümkün olmayan bir şekilde artan ürünlerin üretimini teşvik ederek ve tedarikini kolaylaştırarak stokçuların oyunlarını bozacağız.
📌(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.
📌(3600 ek gösterge) Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.
📌Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.
📌Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.
📌Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.
📌Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.
📌Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik 15 milyar liralık yeni bir paketi devreye alıyoruz."

(Kaynak: T.C. İletişim Başkanlığı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arşiv - GHA

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

600-point increase in the ADDITIONAL indicator

Our President Recep Tayyip Erdoğan said that the additional indicator of all public employees has been increased by 600 points... MORE;

President Recep Tayyip Erdoğan made statements after the Cabinet Meeting. Erdoğan said that the additional indicator of all public employees has been increased by 600 points, and that 3600 additional indicators will come into effect from the beginning of the year.

Erdogan's statements are as follows;

"Turkey is now an independent country that can determine and implement its political and security priorities.
📌Turkey is now a strong country that can develop and implement its own economic and social programs.
📌 until yesterday, we have done everything that they told us you can't do, we continue to do it more than enough.
📌A bright future is waiting for us, worth every price we pay, every trouble we suffer, every burden we bear.
📌As fires, floods and tornadoes increase with climate change, we have turned to a vision that will encompass the future."
📌We are one of the rare countries in the world that increases the forest existence. By increasing the amount of protected areas across the country by up to 12 percent, we have become an umbrella over our natural beauties.
📌We support clean technologies that will reduce the amount of emissions in industry and production. In transportation, we expand the clean transportation network and encourage rail and sea transportation.
📌In disasters, we prevent grievances by quickly compensating for the damages suffered by our citizens from the destruction caused by the climate crisis.
📌 We started to implement our Turkish economy program based on growth through investment, employment, production, export and current surplus, which is the real need of our country.
📌By making a sacrifice in favor of public employees, we decided to increase the additional indicators of all our officers by 600 points.
📌All of our 5.3 million public officials in our country, including those in the auxiliary services class, will benefit from this arrangement as of next year.
📌 our greatest sensitivity is to protect employment, compensate for the loss of income, and prevent opportunistic people from putting a permanent burden on our people.
📌Additional indicators of deputy general managers will increase from 3 thousand 600 to 4 thousand 400, managers at the level of branch managers and district managers will increase from 2 thousand 200 to 3 thousand.
📌We will disrupt the game of stockists by encouraging the production of products whose prices are increasing inexplicably and by facilitating their supply.
📌 (Additional indicator) Beyond providing a small increase in the salaries of our officers, it brings serious gains in real retirement bonuses and pensions.
📌(3600 additional indicator) Of course, the increases will also be reflected in the salaries of public officials who are still retired.
At the beginning of the year, we will ensure that everyone gets their due by reviewing the situation of all employees in accordance with the point reached in the economy.
📌We continue to implement our program that will stop the price increases on the one hand and compensate for the loss of income of all segments on the other.
📌We will relieve the wage earners a little more with the increase in the inflation difference in July.
To be used in the insulation works of the buildings, we offer loans up to 50 thousand liras per flat, with a term of 60 months and an interest rate of 0.99.
📌We are launching a new package of 15 billion liras for those who are economically disadvantaged but cannot benefit from the existing programs.

 

TAGS;

3600 ek gösterge

Ek göstergede 600 puanlık artış

Hayatın içinden haberler