Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Kira artış oranları düzenlemesi

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 08.06.2022 - Kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek / Rental increase rate will not exceed 25%.

Kiralardaki sınırsız, ölçüsüz, kuralsız artışlara sınır geldi. Kira düzenlemeleriyle ilgili merak edilen "HERŞEY" haberde.

Pandeminin ardından ortaya çıkan ve sonunda durdurulamaz bir hale gelen fahiş kira artışlarıyla ilgili adım atıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 4 bakanlığın yaptığı ortak düzenlemesiyle ilgili, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" edi.

Ankara’da düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni kira düzenlemesini açıkladı. Bakan Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacak. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu’na eklenecek" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü;

"AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur."

Tüm sorular ve yanıtlar

� ARTIŞ YÜZDESİ

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde (Kontrat dahil) bir önceki yılın yüzde 25'inin üstünde artış talep edilemeyecek.

Eğer Adalet Komisyonu ya da TBMM'de kanun geçirilirken bir değişiklik olmazsa, bu konutlar ve işyerleri için geçerli olacak.

� İŞYERLERİNİ DE KAPSIYOR MU?

Adalet Bakanı'nın açıklamasında işyerleriyle ilgili bir detay yok. TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün Borçlar Kanunu’na yapılacak düzenlemenin kanunlaşmış haline bakmak gerekiyor.

� 5 YILI DOLANLAR;

Görüş 1: 5 yıl dolduysa kira bedelinin yeniden düzenlenmesi için kira tespit davası açılabiliyor. Bakanın açıklamasında bu konuda detay yok. Adalet Komisyonu'ndan geçecek Borçlar Kanunu'nu beklemek lazım.

Görüş 2: 5. yılda kira tespit davalarının açılması ve akıbeti konusunda konu mahkemeye gitmeden uzlaşmacılara gidecek ve arabuluculuk kurumu işletilecek.

� DÖVİZLİ SÖZLEŞMELER

Dolar cinsinden kiraya verilen yerlerle ilgili henüz hiç bir açıklama yok. Süren davalar var ancak kanuna eklenecek pakette var mı bilinmiyor.

� ARTIŞ YENİ YAPILDIYSA

Yakın zamanda yapılmış kira artışlarında geri dönüş söz konusu değil. Ancak uyuşmazlık ya da itiraz durumunda yine iş uzlaşmacılar ve arabuluculara düşecek.

� İLK 5 YIL

Mülk sahipleri açısından kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren 1-5’inci yıllar açısından yapacak hiçbir şeyleri yok. Beş yıl boyunca zorunlu olarak en fazla yüzde 25 zam yapabilirler.

� BEŞ YIL BİTİNCE

Komisyonda görüşülen Borçlar Kanunu'nun detaylarını görmeden birşey söylenemiyor. Şu anki öngörüye göre, 5. yılda kira tespit davalarının açılacak ve konu uzlaştırmacılara gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arşiv - GHA

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Rental increase rate will not exceed 25%.

Limits have come to unlimited, unmeasured and unregulated increases in rents. "EVERYTHING" that is curious about rent regulations is in the news.

Steps were taken regarding the exorbitant rent increases that emerged after the pandemic and eventually became unstoppable. Regarding the joint arrangement made by the 4 ministries, Minister of Justice Bekir Bozdag said, "Increase in housing rents for a period of 1 year, not exceeding 25 percent of the previous year's rental price, will not be valid".

Speaking at the "Reconciliation Award Ceremony and Symposium" held in Ankara, Minister of Justice Bekir Bozdag announced the new lease arrangement. Minister Bozdag said, "A temporary article will be added to the Code of Obligations in the Justice Commission of the Turkish Grand National Assembly today. As a result of our work, the increase to be made in rental agreements to be renewed until July 1, 2023 in terms of housing rents, provided that they do not exceed 25 percent of the previous rental year. A provisional provision that this is valid will be added to the Code of Obligations," he said.

Minister of Justice Bekir Bozdag continued his speech as follows;

"The AK Party group, the MHP group will bid there and be added there. Thus, it is possible to increase the rents of the houses for a period of one year, not exceeding 25 percent of the previous year's rental price. It is clearly stated that the increase to be made above this is not valid. Temporary It is a temporary arrangement. In this arrangement, we have also taken care that both of them stand at a point with a certain sacrifice without harming the law of the tenant and the owner. I hope it will meet the expectations. I hope it will produce the results we expect."

all quotes

PERCENTAGE OF INCREASE;

Contracts to be renewed until July 1, 2023 (including the contract) cannot be requested to increase more than 25 percent of the previous year.

If there is no change while passing the law in the Justice Commission or the Turkish Grand National Assembly, this will apply to residences and workplaces.

DOES IT INCLUDE WORKPLACES?

In the statement of the Minister of Justice, there is no detail about the workplaces. It is necessary to look at the enactment of the regulation to be made in the Law of Obligations in the Parliamentary Justice Commission today.

FINISHED 5 YEARS;

Opinion 1: If the 5 years have expired, a lawsuit for determination of rent can be filed for the re-arrangement of the rental price. The minister's statement does not contain any details on this matter. We have to wait for the Code of Obligations to pass the Justice Commission.

Opinion 2: In the 5th year, the issue will go to conciliators and the mediation institution will be operated, without going to court, regarding the filing and outcome of rent determination lawsuits.

CURRENCY AGREEMENTS

There is no explanation yet about the places that are rented in dollars. There are ongoing lawsuits, but it is not known whether there is a package to be added to the law.

IF THE INCREASE IS NEW

There is no refund on recent rent increases. However, in case of dispute or objection, the job will fall to conciliators and mediators.

FIRST 5 YEARS

For property owners, they have nothing to do in terms of years 1-5 from the moment the law comes into force. They can make a mandatory increase of 25 percent for five years.

AFTER FIVE YEARS

Nothing can be said without seeing the details of the Code of Obligations discussed in the commission. According to the current forecast, in the 5th year, rent determination lawsuits will be filed and the issue will go to conciliators.

TAGS;

Kira artış düzenlemesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Hayatın içinden haberler