Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Sağlık Emekcileri G(ö)revde

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

Healthcare Workers G(o) at work - CLICK

TBMM'de de basın toplantısı düzenlendi

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 15.06.2022 - Sağlık çalışanları Türkiye genelinde bir günlük greve gitti. TBMM'de basın açıklaması düzenlendi. İtirazlar, talepler dile getirildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri 15 Haziran Çarşamba günü hem yurt genelinde greve gittiler hem de TBMM’de düzenledikleri toplantıyla basın açıklaması yayınladılar. Yapılan açıklamalarda, "Beyaz itirazımızı hep birlikte dile getiriyoruz" denildi.

Sağlık emekçileri Muğla genelinde de eylem ve etkinliklere katılarak acil dışında servise çıkmadılar. Bir günlük g(ö)rev yapan sağlık çalışanları Bodrum Devlet Hastanesi önünde de bir basın açıklaması düzenlediler.

TBMM’de bir düzenlenen basın toplantısına TTB adına Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği, TBMM basın açıklaması. Görsel: TTB

CHP ve HDP milletvekillerinin de yer aldığı basın toplantısında ilk sözü HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz aldı. İpekyüz, Sağlıkta Dönüşüm Programının yarattığı yıkım karşısında tüm sağlık emekçilerinin yanında yer aldıklarını belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise sağlık emekçilerinin özlük haklarında ve çalışma koşullarındaki gerilemenin hekim göçlerine yol açtığını kaydederek hekimlere haklarını alana kadar destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise sağlık emek-meslek örgütlerinin bir araya gelmesinin tarihî bir gün olduğunu vurgulayarak, “Biz taleplerimizi dile getireceğiz. Bu ülkenin tarihe not düşmüş bir 15-16 Haziran’ı var. Bugün de tarihe not düşen beyaz bir 15 Haziran’dır. Beyaz itirazımızı hep birlikte dile getiriyoruz” dedi. Fincancı'nın okuduğu ortak açıklamada hekimlerin ve sağlık emekçilerinin mücadelesi vurgulanırken, sağlıklı bir geleceğin birlikte mücadele edilerek kazanılacağını belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği grev kararı

Sağlık emekcileri iş birakma çağrısı, arşiv - Görsel: KESK / SES

VİDEO

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Healthcare Workers G(o) at work

Health workers went on a one-day strike across Turkey. A press release was held in the Parliament. Objections and demands were voiced.

The Turkish Medical Association (TTB) and Health, Labor-Professional Organizations both went on strike across the country on Wednesday, June 15 and issued a press statement at the meeting they held in the Grand National Assembly of Turkey. In the statements made, it was said, "We are expressing our white objection together."

Health workers did not go to the service other than the emergency by participating in actions and activities throughout Muğla. Health workers who did a one-day duty (or duty) also held a press release in front of Bodrum State Hospital.

At a press conference held in the Grand National Assembly of Turkey, Central Council President Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı and TTB Secretary General Prof. Dr. Vedat Bulut joined.

HDP Batman Deputy Necdet İpekyüz took the first word at the press conference, which also included CHP and HDP deputies. İpekyüz stated that they stand by all health workers in the face of the destruction created by the Health Transformation Program. CHP Istanbul Deputy Ali Şeker, on the other hand, noted that the regression in the personnel rights and working conditions of health workers led to physician migration and said that they will continue to support physicians until they get their rights.

Health workers went on a one-day strike across Turkey

Health workers went on a one-day strike across Turkey - Source: KESK

TTB Central Council President Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, on the other hand, emphasized that the coming together of health, labor-professional organizations is a historical day and said, “We will express our demands. This country has a recorded June 15-16 in history. Today, too, is a white June 15 that has made a mark on history. We are expressing our white objection together," he said. In the joint statement read by Korur Fincancı, the struggle of physicians and health workers was emphasized, and it was underlined that a healthy future would be won by struggling together.

TAGS;

Türk Tabipleri Birliği

KESK

Hayatın içinden haberler