Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Sağlıkçılar 2 gün iş bırakacak

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

Paramedics will leave work for 2 days - CLICK

Sağlık emekcileri 2 gün iş bırakacak

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 26.06.2022 - Sağlıkçılar 2 gün iş bırakacak

Sağlık çalışanları 30 Haziran Perşembe -1 Temmuz Cuma günlerinde, 2 gün iş bırakacak. Eylemin nedeni, talepler, hangi hizmetlerin aksatılmayacağı haberde...

Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi sağlık çalışanları 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma eylemi yapacak. Sağlık alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından mahrum kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma eylemi nedeniyle; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksatılmayacak.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir‘miş' gibi yapılmış; aslında hiçbir iyileştirme yapılma'mış'tır” dedi.

İş bırakma eylemi nedeniyle hastalara nöbet düzeninde hizmet verileceğini açıklayan Dr. Derya Uğur, “Acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak” dedi. Genel Sağlık-İş Sendikası, sağlık emekçileri adına talepleri yayınladı. İşte o talepler;

Talepler

* 'Dostlar alışverişte görsün' mantığıyla hazırlanan bir yasa değil, sağlıkta şiddeti gerçekten azaltabilecek nitelikte etkin ve caydırıcı bir Sağlıkta Şiddet Yasası istiyoruz.

* 30 Haziran 2021'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin, nam-ı diğer ‘ceza yönetmeliğinin' geri çekilmesini ya da yönetmeliğin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek, işyeri barışı getirecek şekilde revize edilmesini istiyoruz.

* Performans sisteminden vazgeçilip, ek değil, tek ödeme sistemine geçilmesini; sağlık emekçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmesini, tüm ek ödemelerin emeklilik hesaplamasına dâhil edilmesini istiyoruz.

* Tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmasını istiyoruz.

* Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödemelerinin yeniden değerlendirilerek, ekonomik koşullar doğrultusunda artırılmasını istiyoruz.

Açıklamanın tam metni için, kaynak:

https://genelsaglikis.org.tr/30-haziran-1-temmuzda-tum-yurtta-is-birakiyoruz/

Sağlıkçılar 2 gün iş bırakacak, arşiv - GHA

Sağlıkçılar 2 gün iş bırakacak, arşiv - GHA

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Paramedics will leave work for 2 days

Healthcare workers will leave work for 2 days on Thursday, June 30 - Friday, July 1. The reason for the action is in the news which services will not be disrupted.

Health workers who are members of Genel Sağlık-İş will hold a two-day work stoppage between 30 June - 1 July. Due to the action taken to draw attention to the violence experienced in the field of health and the deprivation of personal rights; The care of emergency patients, dialysis patients, pregnant women, cancer patients and intensive care patients will not be interrupted.

General Health-İş President Derya Uğur said, “It was made as if the economic and personal rights of health workers were improved with pencil games made over the performance system; in fact, no improvement has been made,” he said.

Explaining that patients will be served on duty due to the act of quitting work, Dr. Derya Uğur said, “The care of emergency patients, dialysis patients, pregnant women, cancer patients, intensive care patients will not be interrupted.” General Health-İş Union published demands on behalf of health workers. Here are those demands;

* We want an effective and deterrent Law on Violence in Health, which can actually reduce violence in health, not a law prepared with the logic of 'friends can see it in shopping'.

* We want the Family Medicine Contract and Payment Regulation, which was published on 30 June 2021, to be withdrawn or the regulation to be revised in a way that will improve the working conditions of healthcare workers and bring workplace peace.

* Abandoning the performance system and switching to a single payment system, not an additional one; We want the monthly salaries of health workers to be determined on the basis of the poverty line, and all additional payments to be included in the retirement calculation.

* We want a gradual increase in additional indicators to cover all health workers.

* We want Family Health Center Expenses Payments to be re-evaluated and increased in line with economic conditions.

For the full text of the statement, source:

https://genelsaglikis.org.tr/30-haziran-1-temmuzda-tum-yurtta-is-birakiyoruz/

TAGS;

Genel Sağlık-İş Sendikası

Sağlık çalışanları eylem

Hayatın içinden haberler