Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

İcralık borçlar tasfiye edilecek

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

Execution debts will be liquidated - CLICK

Elektrik, su, telefon vd. icralık borçlar...

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 25.08.2022 - 2Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği geliyor. 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi icralarla bunalan vatandaşları rahatlatacak bir adım atıyor. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlardan icralık olanları devlet ödeyecek.

6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek. NTV'de yer alan habere göre paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenmiş olacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

Nebati'den açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında konuyla ilgili ayrıntıları verdi. Bakan Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek" dedi.

Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder. Bu şirketler de vatandaşlardan borçları tahsil etmeye çalışır.

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Execution debts will be liquidated

State support comes to the enforcement debts of low-income citizens. 30 billion lira debt will be liquidated...

The Presidential Cabinet is taking a step to relieve the citizens who are overwhelmed by the executions. The government will pay the debts arising from the contracts for basic needs such as electricity, water, natural gas, telephone.

The debts of nearly 6 million citizens, which fell to 30 billion liras, will be liquidated. According to the news on NTV, the package will have two legs. Accordingly, the debt of nearly 5 million families up to 2 thousand liras will be deducted from enforcement. For this purpose, companies that families owe, will show their receivables given to enforcement as an expense in the accounting records and will be deducted from taxes. The state will undertake the debts arising from the contracts for basic needs such as electricity, water, natural gas and telephone. Thus, the debt of the citizens in this scope will be met from the public finances.

The second pillar of the package will be debts under execution followed by asset management companies. The state will undertake the debts of nearly one million citizens under enforcement proceedings up to 2 thousand 500 liras transferred to asset management companies. The regulation will enter into force by enacting a law from the Parliament.

Comments from Nabati

Treasury and Finance Minister Nureddin Nebati also gave details about the issue in the live broadcast he attended recently. Minister Nebati said, "We aim to liquidate these debts without placing a significant burden on the public finances. In these debts, asset management companies and companies or institutions that keep books according to the operating account are the creditors. The debtors are real persons. Citizens will be freed from the burden of executive debt of nearly 30 billion liras. "The liquidation of the execution debts of the citizens at the lower income level, which was most affected by the global economic crisis and the epidemic, will take place," he said.

After an average of 2-3 years of legal proceedings, banks assign their NPL portfolios, which they cannot collect, to asset management companies through tender. These companies also try to collect debts from citizens.

TAGS;

Borçlar tasfiye edilecek

İcralık borçları hazine ödeyecek

Hayatın içinden haberler