Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

TOKİ konut, arsa, işyeri kampanya şartları

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Tüm şartlar madde madde haberimizde

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 12.09.2022 - TOKİ'nin sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. Konut, arsa ve işyeri kampanya şartları madde madde haberde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak sosyal konut projesi nedir? Kimler yararlanacak? Nasıl olacak?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlar ile satılacak arsalar hakkındaki detaylar blelli oldu. İşte o detaylar;

KONUT KAMPANYASI

. Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
. Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmaması
. Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış olmak
. 18 yaşını doldurmuş olmak
. Türk vatandaşı olmak
. Bir haneden tek başvuru yapılabilir
. Genç kategorisine 1991 Eylül’den sonra doğanlar müracaat edebilir
. Gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak
. Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla net 16 bin lira olmalı (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)
. Aylık hane halkı geliri yurt genelinde en fazla 14 bin lira olmalı (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)
. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak
. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak
. 240 aya kadar vade imkanı getirilecek
. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek

ARSA KAMPANYASI

. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.
. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.
. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor
. Yoksul ve dar gelirli olmak gerekiyor
. Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmaması gerekiyor
. Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmış olanlar bu kampanyadan yararlanamayacak

İŞYERİ KAMPANYASI

. 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi
. Başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak
. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.
. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması gerekiyor

TOKİ konut, arsa, işyeri kampanya şartları

TOKİ konut, arsa, işyeri kampanya şartları

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

TOKİ residence, land workplace campaign conditions

The details of TOKİ's social housing project have been announced. Housing, land and workplace camp conditions are in the news article by article...

What is the social housing project that will be announced by President Recep Tayyip Erdoğan tomorrow? Who will benefit? How is it going to be? In the news...

Details about the houses to be built and the lands to be sold through TOKİ have been revealed. Here are those details;

HOUSING CAMPAIGN

. To be a resident of the project province for at least 1 year or to be registered with the project province population
. Not having a residence registered in the land registry within the borders of the country for himself, his wife and children under his custody.
. Not having bought a house through TOKİ before
. be over 18 years old
. be a Turkish citizen
. Only one application per household can be made.
. Those born after September 1991 can apply for the youth category.
. Young people, retirees, relatives of martyrs, veterans and disabled people will be allocated quota
. The monthly household income should be at most 16 thousand TL net for Istanbul (excluding families of martyrs, disabled people from war and duty, and their widows and orphans)
. Monthly household income should be at most 14 thousand liras throughout the country (excluding families of martyrs, disabled people from war and duty, and their widows and orphans)
. The monthly installments of the houses will be in the amount that the minimum wage earners can pay.
. The payment will not exceed 30 percent of the total household income
. Maturities of up to 240 months will be available.
. Housing project to be carried out by TOKİ will be implemented in 81 provinces

LAND CAMPAIGN

. Within the scope of the project, 100 thousand plots of land, which will be sold, will be delivered with their electricity, water and natural gas infrastructures completed, with zoning plans and ready for construction.
. Those who are entitled to benefit from the campaign, whose application fee is determined as 500 TL, will be able to build their own houses on these lands.
. A lottery will be drawn among those who meet the eligibility criteria.
. Must be a citizen of the Republic of Turkey
. Must be poor and low-income
. He, his wife or minor child must not have a plot of land suitable for building a house within the borders of any municipality or a land share in any place corresponding to a separate flat of a house or apartment.
. Those who have previously benefited from the applications subject to the provisions of the Slum Law No. 775 and the Implementation Regulation will not be able to benefit from this campaign.

WORKPLACE CAMPAIGN

. The application fee for 10 thousand workplaces in industrial sites to be established in 28 provinces was determined as 2 thousand liras.
. The applicants will be required to be a Turkish citizen who is registered with the population of the province where the project is located or who has completed the age of 18 operating within the borders of that province.
. Those who will apply will also be asked to document mastery, opening a business, a relevant chamber registration or taxpayer certificate, and e-Commerce.
. Those who will apply for workplaces in industrial sites must not have an industrial shop owned by themselves, their spouse and their children under 18 years of age.

TAGS;

TOKİ

TOKİ konut kampanyası

Hayatın içinden haberler