Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

TOKİ başvurularında son numara detayı

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Tüm şartlar madde madde haberimizde

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 14.09.2022 - TOKİ başvurularında son numara detayı / Last number detail in TOKİ applications

TOKİ sosyal konut başvurularında yoğunluğu önlemek için TC kimlik no, son numarası uygulaması getirildi. Detaylar haberde...

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları e-Devlet ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Banka yoluyla başvurular 14 Eylül ile 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet üzerinden başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Yapılan düzenlemeye göre ilk hafta yoğunluğu önlemek adına başvurular T.C. kimlik numarası son hanesine göre olacak ve konut başvuruları için başvuru esnasında 500 TL ödenecek. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecek.

TC Kimlik no uygulaması

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi başvurularda oluşabilecek yoğunluğu önleme adına başvurular kademeli olarak alınacak. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar,

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

KONUT KAMPANYASI HERŞEY

. Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
. Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmaması
. Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış olmak
. 18 yaşını doldurmuş olmak
. Türk vatandaşı olmak
. Bir haneden tek başvuru yapılabilir
. Genç kategorisine 1991 Eylül’den sonra doğanlar müracaat edebilir
. Gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak
. Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla net 16 bin lira olmalı (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)
. Aylık hane halkı geliri yurt genelinde en fazla 14 bin lira olmalı (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç)
. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak
. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak
. 240 aya kadar vade imkanı getirilecek
. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek

ARSA KAMPANYASI

. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.
. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.
. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor
. Yoksul ve dar gelirli olmak gerekiyor
. Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmaması gerekiyor
. Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmış olanlar bu kampanyadan yararlanamayacak

İŞYERİ KAMPANYASI

. 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi
. Başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak
. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.
. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması gerekiyor

TOKİ konut, arsa, işyeri kampanya şartları

TOKİ konut, arsa, işyeri kampanya şartları

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Last number detail in TOKİ applications

In order to prevent the density in TOKİ social housing applications, the application of the TR ID no last number was introduced. Details are in the news...

TOKİ social housing project applications are made through e-Government, Ziraat Bank and Halk Bank authorized branches. Applications via bank will be accepted between September 14 and October 31, while applications via e-Government will end on October 28. According to the regulation, in order to avoid the density in the first week, applications are made by T.C. The identity number will be according to the last digit and 500 TL will be paid during the application for housing applications. Those who are not eligible for the draw will be able to get their application fees back from the authorized branches and ATMs of the bank, 5 working days after the drawing date.

TR ID number application

Applications will be received gradually in order to prevent the congestion that may occur in online applications to be made via e-Government. T.R. The last digit of the ID Number;

Citizens with 0 are Wednesday, September 14, 2022,

2 citizens on Thursday, September 15, 2022,

Citizens of 4 on Friday, September 16, 2022,

Citizens of 6 on Saturday, September 17, 2022,

Citizens of 8 on Sunday, September 18, 2022,

As of Monday, September 19, 2022, all citizens without any limitations will be able to submit their applications using the service in question.

HOUSING CAMPAIGN

. To be a resident of the project province for at least 1 year or to be registered with the project province population
. Not having a residence registered in the land registry within the borders of the country for himself, his wife and children under his custody.
. Not having bought a house through TOKİ before
. be over 18 years old
. be a Turkish citizen
. Only one application per household can be made.
. Those born after September 1991 can apply for the youth category.
. Young people, retirees, relatives of martyrs, veterans and disabled people will be allocated quota
. The monthly household income should be at most 16 thousand TL net for Istanbul (excluding families of martyrs, disabled people from war and duty, and their widows and orphans)
. Monthly household income should be at most 14 thousand liras throughout the country (excluding families of martyrs, disabled people from war and duty, and their widows and orphans)
. The monthly installments of the houses will be in the amount that the minimum wage earners can pay.
. The payment will not exceed 30 percent of the total household income
. Maturities of up to 240 months will be available.
. Housing project to be carried out by TOKİ will be implemented in 81 provinces

LAND CAMPAIGN

. Within the scope of the project, 100 thousand plots of land, which will be sold, will be delivered with their electricity, water and natural gas infrastructures completed, with zoning plans and ready for construction.
. Those who are entitled to benefit from the campaign, whose application fee is determined as 500 TL, will be able to build their own houses on these lands.
. A lottery will be drawn among those who meet the eligibility criteria.
. Must be a citizen of the Republic of Turkey
. Must be poor and low-income
. He, his wife or minor child must not have a plot of land suitable for building a house within the borders of any municipality or a land share in any place corresponding to a separate flat of a house or apartment.
. Those who have previously benefited from the applications subject to the provisions of the Slum Law No. 775 and the Implementation Regulation will not be able to benefit from this campaign.

WORKPLACE CAMPAIGN

. The application fee for 10 thousand workplaces in industrial sites to be established in 28 provinces was determined as 2 thousand liras.
. The applicants will be required to be a Turkish citizen who is registered with the population of the province where the project is located or who has completed the age of 18 operating within the borders of that province.
. Those who will apply will also be asked to document mastery, opening a business, a relevant chamber registration or taxpayer certificate, and e-Commerce.
. Those who will apply for workplaces in industrial sites must not have an industrial shop owned by themselves, their spouse and their children under 18 years of age.

TAGS;

TOKİ

TOKİ konut kampanyası

Hayatın içinden haberler