Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti kamulaştırma kararı

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


17 bin metrekarelik alan kamulaştırılıyor

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 15.09.2022 - Bodrum Mazıköy'de yer alan Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti çevresi için "Acele" kamulaştırma kararı çıkartıldı.

Bodrum'un Mazıköy mahallesinde yer alan Kissebükü Anastasiapolis Antik Kentindeki kazı çalışmalarının olduğu bölge ve çevresindeki 17 bin metrekarelik alan için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘Acele’ kamulaştırma kararı alındı. CUmhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin 15 Eylül 2022 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti kamulaşturma kararı

Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti kamulaşturma kararı

Kararnamede şu görüşler yer aldı;

"Muğla ili, Bodrum ilçesi, Mazıköy Mahallesi, Anastasiapolis Antik kenti 1. Derecede Arkeolojik Sit alanında kalan yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 141 ada 5 parsel numaralı taşınmazın 17.107 M2'lik kısmanın, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti kamulaşturma kararı, Resmi Gazete

Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti kamulaşturma kararı, Resmi Gazete

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-27.pdf

Anastasiopolis Antik Kenti

Anastasiopolis, Anastasius adlı Roma imparatorları tarafından kurulan veya yeniden inşa edilen birkaç antik kente verilen ortak addır.

Muğla’nın Bodrum İlçesine bağlı Mazı mahallesinde yer alan Kissebükü, Bodrum’a 20 km uzaklıkta, etrafı dağlarla çevrili küçük bir körfez görünümündedir. Kissebükü Koyu, Kıyı Karia’nın iki önemli antik kentinin Keramus ve Halikarnassus’un sahil yönündeki kesişme noktalarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde “Kissebükü” bazı yayınlarda da “Alakışla” olarak adlandırılan koyun Geç Antik Çağın’daki isminin Anastasiopolis olduğu ileri sürülmektedir. MS 5 yüzyılın başlarında kurulmuş olan kentin MS 7. yüzyılda Arap akınlarının başlamasıyla diğer sahil kentleri gibi terk edildiği düşünülmektedir.

İlk yerleşim yeri, körfezin kuzeyinde sahile 200 m mesafede, tüm koya hâkim bir tepe üzerine kurulmuş olan, iç ve dış surlarla çevrili, Arkaikten Roma dönemine kadar uzanan arkeolojik bulgular sunan akropoldür. Sahil boyunca kıyıya paralel uzanan yapıların tamamı Geç Antik Çağ olarak da adlandırılan Erken Hristiyanlık Dönemine aittir.

Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti kamulaşturma kararı 2Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti kamulaşturma kararı

Kent, koyun yarım ay biçimli fiziki yapısına uygun olarak tasarlanmış bir liman yerleşimidir. Koyun kuzeyinde, liman yapılarının yanı sıra, kilise ve mezar yapısı ile kuzeydeki yamaçlara doğru devam eden işlevlerini henüz belirlenemeyen birçok yapı kalıntısı bulunmaktadır. Limanın batısındaki sahil boyunca kentin önemli dini yapıları kıyı çizgisine paralel olacak şekilde sıralanmıştır. Bunlar; vaftizhane, kilise, kiliseye bitişik bir şapel ve hamamdır. Kıstağın güneyinde ise iki katlı düzenlenmiş kamu yapıları, hamam, karşılıklı sokaklar, konutlar, kule ve sarnıçlar bulunmaktadır.

Etrafı dağlarla çevrili, karadan ulaşımı oldukça zor olan koyun bugün de kullanılan bazı yolları, antik dönemlerden günümüze kadar devam eden uzun soluklu bir yerleşime işaret etmektedir. Cumhuriyet dönemine ait sarnıç, konut ve şehit mezarı kentteki Türk dönemi izlerini oluşturmaktadır. Kissebükü anıtsal kalıntılarının yanı sıra uzun sahil şeridi ile deniz turizminin de önemli uğrak noktalarından biri durumundadır. Ayrıca günümüzde tarım faaliyetlerinin de aktif olarak sürdürülüyor olması koyu, sadece bir ören yeri olarak tanımlamanın ötesine taşımaktadır.

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

'Hurry' expropriation decision for Kissebükü

An "urgent" expropriation decision was made for the area around the Kissebükü Anastasiapolis Ancient City in Bodrum Mazıköy.

With the Presidential decree, an 'urgent' expropriation decision was made for the area where the excavations are carried out in the Kissebükü Anastasiapolis Ancient City, located in the Mazıköy neighborhood of Bodrum, and the 17 thousand square meter area around it. The Presidential Decree was published in the Official Gazette dated September 15, 2022 and entered into force.

The following comments were included in the decree;

"In order to reveal the remains of the buildings remaining in the Archaeological Site of the 1st Degree Archaeological Site in Muğla Province, Bodrum District, Mazıköy District, Anastasiapolis Ancient City, and to carry out the restoration works, the 17,107 m2 portion of the immovable no. 141 lot 5 is to be registered in the land registry in the name of the treasury. It was decided to expropriate it urgently by the Ministry of Health in accordance with the 27th article of the expropriation law numbered 2942.”

Enter image

Source: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-27.pdf

Anastasiopolis Ancient City

Anastasiopolis is the common name given to several ancient cities founded or rebuilt by Roman emperors named Anastasius.

Located in Mazı neighborhood of Bodrum District of Muğla, Kissebükü looks like a small bay surrounded by mountains, 20 km from Bodrum. Kissebükü Bay is one of the intersection points of Keramus and Halicarnassus, two important ancient cities of coastal Caria, on the coast. Today, it is claimed that the name of the sheep, which is called "Kissebükü" and "Alakışla" in some publications, was Anastasiopolis in Late Antiquity. It is thought that the city, which was founded at the beginning of the 5th century AD, was abandoned like other coastal cities with the onset of Arab raids in the 7th century AD.

The first settlement is the acropolis, built on a hill overlooking the whole bay, 200 m from the coast in the north of the bay, surrounded by inner and outer walls, and presenting archaeological findings from the Archaic to the Roman period. All of the structures running parallel to the coast along the coast belong to the Early Christian Period, also called Late Antiquity.

The city is a port settlement designed in accordance with the half-moon shaped physical structure of the bay. In the north of the bay, besides the harbor structures, there are the remains of churches and tombs and many structures whose functions have not yet been determined, continuing towards the northern slopes. Along the coast to the west of the port, the important religious buildings of the city are lined up parallel to the coastline. These; baptistery, church, a chapel adjacent to the church and a bath. In the south of the isthmus, there are two-storey public buildings, a bath, opposite streets, residences, towers and cisterns.

The bay, which is surrounded by mountains and is very difficult to reach by land, points to a long-term settlement that continues from ancient times to the present, with some roads still used today. The cistern, residence and martyr's tomb belonging to the Republican period form the traces of the Turkish period in the city. In addition to its monumental ruins, Kissebükü is one of the important stops for sea tourism with its long coastline. In addition, the fact that agricultural activities are actively carried out today carries the bay beyond just being defined as a ruined place.

TAGS;

Kissebükü Anastasiapolis Antik Kenti

Bodrum, Mazıköy

Hayatın içinden haberler