Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Parasal uyuşmazlıklarda adres belli oldu

Genel | Haber | News

Yalcin Cakir Youtube


Resmi Gazete'de yayınlandı

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 21.09.2022 - Değeri 30 bin TL altındaki uyuşmazlıklarda değişikliğe gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Değeri 30 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu tutuldu. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı'nca yenilenerek Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tüketici hakem heyetleri yönetmeliğine göre, başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu parasal sınırı aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilecek.

Kalan kısım için tekrar başvuru yapılamayacak. Başvuru için parasal sınır, her yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacak.

Tüketici hakem heyetleri, görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olacak. Bu durum tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel teşkil etmeyecek. Bakanlık; başvuru sayısı, nüfus yoğunluğu ve benzeri hususları dikkate alarak tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevli olacak.

Nereye, nasıl yapılacak?

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek. Başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilecek. Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlı olacak.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre, tüketici hakem heyetinin kararları tarafları bağlayıcı nitelikte olacak ve yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade edecek.

Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilecek. Tarafların avukatla temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine karar verilemeyecek. Yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, karar süresi en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.

Yabancı uyruklular için başvuru

Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılacak. Türkiye'de ikametgâhı bulunmayan yabancı uyruklu tüketiciler için de bu fıkra hükmü uygulanacak.

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilecek.

İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmayacak. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilecek. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesin olacak.

Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilmesi halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Ticaret Bakanlığınca karşılanacak.

Ücretlendirme ve ödeme

Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde karşı tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek.

Uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde feragat veya kabul beyanında bulunan tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek. Feragat veya kabul beyanında bulunan tarafın tüketici olması halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Ticaret Bakanlığın tarafından karşılanacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek iki hüküm dışında 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Daha önce tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de bu yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Resmi gazete'de yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYIN;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-1.htm

ETKİNLİK TABLOSU

Muğla ili ve ilçelerindeki tüm etkinliklere ulaşmak için lütfen  →  burayı tıklayın.

 

Gumusluk Brands

ENGLISH

Address has been determined in monetary disputes

Changes were made in disputes with a value below 30 thousand TL. The decision entered into force after being published in the Official Gazette.

In disputes with a value of less than 30 thousand TL, it was obligatory to apply to consumer arbitration committees. It is not possible to apply to consumer arbitration committees for disputes over this value.

According to the regulation on consumer arbitration committees, which was renewed by the Ministry of Commerce and published in today's issue of the Official Gazette, if the application is related to a single dispute and the subject of the dispute exceeds this monetary limit, the part exceeding the limit can be waived and an application can be made to the consumer arbitration committee.

Re-application will not be possible for the remaining part. The monetary limit for the application will be increased at the announced revaluation rate for each year.

Consumer arbitration committees will have to accept applications within the scope of their duties and jurisdiction in order to do what is necessary. This situation will not prevent consumers from applying to alternative dispute resolution authorities in accordance with the relevant legislation. Ministry; It will be in charge of forming consumer arbitration committees, taking into account the number of applications, population density and similar issues.

Applications can be made to the consumer arbitration committee where the consumer is located or where the consumer transaction is made. If a consumer arbitration committee has not been established in the district where the application can be made, applications can be made to the district governor's office. The consumer arbitration committee will be bound by the request of the parties when deciding on the dispute.

Applications made to the consumer arbitration committee in person or through a lawyer; It can be done by hand, by mail or electronically via the Consumer Information System through the e-Government portal.

According to the regulation, the decisions of the consumer arbitration committee will be binding on the parties and will only be valid for the dispute in which it is given.

In consumer arbitration committees, the parties can be represented by lawyers. In case the parties are represented by a lawyer, the consumer arbitration committees will not be able to decide to pay the attorney's fee. The applications will be discussed and decided within 6 months at the latest, according to the application date and order. Considering the nature of the application, the decision period may be extended for a maximum of 3 months.

If the parties request an urgent review and this request is approved by the president, the application will be finalized by the consumer arbitration committee, first on the agenda. The provision of this paragraph will also be applied to foreign national consumers who do not have a residence in Turkey.

The parties will be able to object to the decisions of the consumer arbitration committee within 15 days from the date of notification to the consumer court where the consumer arbitration committee or the consumer's place of residence is located.

The objection will not suspend the execution of the consumer arbitral tribunal's decision. However, on condition that it is requested, the judge may suspend the execution of the consumer arbitral tribunal's decision through injunction. The decision of the consumer court upon the objection made against the decisions of the consumer arbitral tribunal will be final.

In the event that the consumer arbitration committee decides against the consumer regarding the dispute, the notification and expert fees will be covered by the Ministry of Commerce.

In case the dispute is concluded in favor of the consumer, the notification and expert fees will be paid by the other party to the relevant tax office directorate within 1 month from the notification of the decision.

In case it is decided that there is no need for a decision due to the fact that the dispute is not subject, the notification and expert fees will be paid to the relevant tax office directorate by the party that made a waiver or acceptance declaration within 1 month from the notification of the decision. In case the party making the waiver or acceptance declaration is a consumer, the notification and expert fees will be covered by the Ministry of Commerce.

The Regulation will enter into force from 1 October, except for two provisions that will enter into force on 1 January 2023. The provisions of this regulation will also be applied for applications that have been made to consumer arbitration committees before and have not yet been decided.

CLICK to reach the regulation in the Official Gazette;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-1.htm

TAGS;

Resmi Gazete

Tüketici Hakem Heyeti

Hayatın içinden haberler