Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

EYT, TBMM'de yasalaştı

Genel | Haber | News

https://www.48haber.com.tr/


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 01.03.2023 - Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Şimdi neler olacak? Madde madde haberde...

Prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranlar yaşa takılmadan emekli olabilecekleri yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. EYT olarak tanımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından neler olacak? İşte tanıtları;

. 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar, yaş haddi aranmadan emekli olabilecekler.

. Prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacaklar.

. 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsıyor.

. Teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacaklar.

. İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 günlük süre 30 gün olarak değiştirildi.

. İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

TBMM

TBMM, arşiv - GHA

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

EYT was enacted in the Grand National Assembly of Turkey.

The law proposal, known as the Old at Retirement (EYT), amending the Social Insurance and General Health Insurance Law was accepted.

The legal regulation that allows those who have completed the number of premium days and working hours to retire regardless of age was accepted in the General Assembly of the Turkish Grand National Assembly. What will happen after the law proposal that envisages changes in the Social Insurance and General Health Insurance Law, defined as EYT, is published in the Official Gazette? Here are their introductions;

. Those who started to work within the scope of disability, old-age and survivors insurance before 8 September 1999 will be able to retire without any age limit.

. Everyone who has completed the number of premium days, working period and insurance period will have the right to retire without exception, within the framework of their own legislation, regardless of age.

. It covers those insured before September 9, 1999, including September 8, 1999.

. Among those who request pension after the effective date of the proposal, those who will be granted an old-age or retirement pension will benefit from old-age or retirement pension if they meet the conditions other than age in the aforementioned provisions.

. The 10-day period following the quitting date of those who have been given a leave from work due to old age or retirement pension request for the first time has been changed to 30 days.

. In the event that those who are granted a retirement or retirement pension for the first time and who are given a notice of resignation due to old age or pension request start to work subject to social security support in the last private sector workplace within 30 days following the date of leaving the job, social security support is provided from the date of employment. The amount corresponding to 5 points of the employer's premium will be covered by the Treasury.

. If the insured person who benefits from the social security support premium employer's share discount leaves the job, this discount will not be available again.

. Workers recruited in public institutions and organizations, and those who have been transferred to worker status in special provincial administrations and municipalities and their subsidiaries and local government unions of which they are members, together or separately, in companies with more than half of the capital belonging to special provincial administrations, municipalities and their affiliates; If they are entitled to a pension, old-age or invalidity pension, the regulations requiring the termination of their employment contracts by the public institutions and organizations or companies they are employed will be repealed.

Muğla hastaneleri

TAGS

EYT

TBMM

Hayatın içinden haberler