Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

EYT Resmi Gazete’de yayımlandı

Genel | Haber | News

https://www.48haber.com.tr/


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 03.03.2023 - EYT'ye ilişkin Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle EYT'de başvuru süreci de başlamış oldu.

Asıl adı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olan ancak kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye adlandırılan (EYT) kanun TBMM'de kabulünün ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nedir? Nasıl?

. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor.

. İşe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlayanlar herhangi bir yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası başvurular başladı. Mart ayında yapılan başvurular sonrası ilk maaşların nisan ayında alınacak. Maaşlarda hak kaybı olmayacak.

. EYT başvuruları için e-Devlet'te yeni düzenlemeye gidildi. e-Devlet arama çubuğuna EYT yazıldığında doğrudan başvuru ekranına ulaşılabilecek. Tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek.

. e-Devlet'te arama çubuğuna EYT yazdıktan sonra "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Buradan 'Yeni Başvuru' adımından sizden istenen gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

. EYT emeklilik başvuruları e-Devlet dışında il ve ilçelerdeki SGK merkezlerine yapılabilecek.

. Postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. Ancak SGK, tüm işlemlerin e-Devlet'ten yapılabileceğini belirterek vatandaşları internetten işlem konusunda bilgilendirdi.

. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

. EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak.

. Kanuna geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

. EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

. Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

. Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ya yapılabilecek.

. 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

. Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

. Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

EYT nedir?

EYT nedir? Arşiv - GHA

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

EYT was published in the Official Gazette

The Law on EYT entered into force after being published in the Official Gazette. Thus, the application process at EYT started.

The law, whose real name is Social Security and General Health Insurance Law and Law No. 375 Amending the Decree Law No. 375, but publicly called Aged at Retirement (EYT), was published in the Official Gazette and entered into force after its adoption in the Grand National Assembly of Turkey.

Why? How?

. With the EYT regulation, it is required to be insured before 8 September 1999 and to fill the insurance period of 20 years for women and 25 years for men.

. Those who complete the premium day requirement, which varies between 5 thousand and 5 thousand 975 days, depending on the date of employment, will be able to retire without any age requirement.

. Applications started after the law was published in the Official Gazette. After the applications made in March, the first salaries will be received in April. There will be no loss of rights in salaries.

. A new regulation was made in e-Government for EYT applications. When EYT is typed into the e-Government search bar, the application screen will be accessed directly. All transactions can be made from e-Government.

. In e-Government, after typing EYT in the search bar, you can make your application from the "Giving Income, Monthly, Allowance Request Document" section. From here, you can complete your application by filling in the required information from the 'New Application' step.

. EYT retirement applications can be made to SSI centers in provinces and districts, apart from e-Government.

. Applications can also be made by sending a registered and certified document by mail. However, SGK stated that all transactions can be made via e-Government and informed the citizens about the transaction on the internet.

. Those who were employed on or before September 8, 1999 will benefit from the regulation.

. In EYT applications, there will be no requirement to submit a certificate of leaving the job for the retirement application process.

. Those who, by adding a temporary article to the law, request pension after the effective date of the law, will benefit from old-age or retirement pension if they meet the conditions other than age in the aforementioned provisions.

. No age limit will be applied in EYT.

. Those who meet the conditions of premium day and insurance period other than age will be able to receive monthly.

. A 5 percent support premium will be given to employees who start working again in the same workplace within 30 days after retirement.

. In the event that those who are given a retirement or retirement pension for the first time and who are given a notice of resignation due to old age or retirement pension request start to work subject to social security support in the last private sector workplace within 30 days following the date of quitting, social security support is provided from the date of starting to work. The amount corresponding to 5 points of the employer's premium will be covered by the Treasury.

. If the workers who are recruited to the staff and those who are transferred to the worker status are entitled to receive a pension, the regulation that obliges the termination of their employment contracts will be repealed.

. Support will be provided from the Credit Guarantee Fund regarding the severance pay of EYT members.

. According to the regulation, which affects 5 million employees in total, 2 million 250 thousand people will be able to retire in 2023.

. Pension applications can be made via e-Government or to SGK.

. There will be no salary below 5 thousand 500 liras.

. No retroactive payments will be made and no retroactive claims will be made.

. If the insured person who benefits from the social security support premium employer's share discount leaves the job, this discount will not be available again.

. Workers recruited in public institutions and organizations, special provincial administrations and municipalities and their subsidiaries and local government unions of which they are members, and those who have been transferred to worker status in companies with more than half of the capital belonging to special provincial administrations, municipalities and their affiliates, together or separately; If they are entitled to a pension, old-age or invalidity pension, the regulations requiring the termination of their employment contracts by the public institutions and organizations or companies they are employed will be repealed.

Muğla hastaneleri

TAGS

EYT

EYT nedir?

Hayatın içinden haberler