Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

Emekli maaşları ile bayram ikramiyeleri TBMM'den geçti

Genel | Haber | News

https://www.48haber.com.tr/


İstiklal madalyası verilmiş bulunan vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun

Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 30.03.2023 - En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL'ye çıkaran teklif ile bayram ikramiyeleri TBMM'de kabul edildi. DETAYLAR HABERDE...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon akanalındaki canlı yayında açıkladığı en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 TL olacağı haberi TBMM'de görüşülerek yasalaştı ve Beşteye'ye imzaya gitti. Kabul edilen teklifler arasında emekli maaş zammının yanısıra emekli bayram ikramiyeleri ile diğer bazı maddeler yer aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda İstiklal madalyası verilmiş bulunan vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun ile bazı kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Değişiklik teklifleri kabul edildi.

Buna göre;

. İstiklal madalyası verilmiş Türk vatandaşları ile Kore'de fiilen savaşmış Türk vatandaşlarına (Kore Gazilerine) asgari ücret tutarında aylık bağlanacak.

. Yargıtay, Danıştayı Birinci Başkanları ve Bazı üyelerine ek tazminat ödenecek.

. Devlet Üstün Fedakarlık madalyası Cumhurbaşkanı kararı ile afetlerde fedakarlık, başarı gösteren Türk vatandaşlarına da verilecek.

. Üstün Fedakarlık Nişanı doğal afetlerde fedakarlık, başarı gösteren yabancı kişilere de verilecek.

. En düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL’ye çıkaran teklif kabul edildi.

. Emeklilere verilecek bayram ödemeleri 2 bin TL'ye çıkarılacak.

. Geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün oldu, kadronun önü açıldı.

Para, arşiv - 48 Haber Ajansı

Para, arşiv - 48 Haber Ajansı

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

Pension increase passed the Parliament

With the proposal to increase the lowest pension to 7 thousand 500 TL, the holiday bonuses were accepted in the Turkish Grand National Assembly.

The news that the lowest pensions, announced by President Recep Tayyip Erdoğan in a live broadcast on a television channel, will be 7 thousand 500 TL, was discussed in the Turkish Grand National Assembly and passed for signature in Beşteye. Negotiations on the Law on the Amendment of the Law on the granting of honorary pension from the national service organization, which was awarded the Medal of Independence in the General Assembly of the Turkish Grand National Assembly, and on the Amendment of some laws and Decrees with the Force of Law, were completed. The amendment proposals were accepted.

According to this;

. Turkish citizens who have been awarded the Independence Medal and Turkish citizens who have actually fought in Korea (Korean Veterans) will be paid a minimum wage.

. Additional compensation will be paid to the Supreme Court, First Presidents of the Council of State and some members.

. The State Superior Sacrifice Medal will also be awarded to Turkish citizens who have made sacrifices and succeeded in disasters, with the decision of the President.

. The Order of Superior Sacrifice will also be awarded to foreign people who have made sacrifices and succeeded in natural disasters.

. The proposal, which increased the lowest pension to 7 thousand 500 TL, was accepted.

. Holiday payments to be given to retirees will be increased to 2 thousand TL.

. The working period of temporary workers was 11 months and 29 days, and the way for the staff was cleared.

Muğla hastaneleri

TAGS

Zamlı emekli maaşları

Emekli bayram ikramiyeleri

Hayatın içinden haberler