Hayatın İçinden Haberler 1
HABER

İkinci el araç satış yönetmeliği değişti

Genel | Haber | News

https://www.48haber.com.tr/


HAYATIN İÇİNDEN HABERLER
English News

Used car sales regulations changed - CLICK

Dolgu değil doğru haber

48 Haber Ajansı (48HA) - 06.07.2023 - İkinci el oto alım satımında yönetmelik değişti. Dikkat ilan vereni, ilan yayınlayanı, denetleyeni, web sitesini bağlayan hükümler var...

İkinci el araç piyasasındaki çılgın fiyatlar ve araç bulunamaması sorununa çözüm arayan kabine alım/satım yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Değişiklik Resmi Gazete'nin 06.07.2023 sayılı nüshasında yayınlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre durum şu;

. İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamayacak.

- İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

- Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek.

- Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak.

- Yönetmelik 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İşte yeni yönetmelik;

İkinci el motorlu kara taşıtları alım, satım yönetmeliği, 06.07.2023 - Resmi Gazete

İkinci el motorlu kara taşıtları alım, satım yönetmeliği, 06.07.2023 - Resmi Gazete

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

Used car sales regulations changed

In order to solve the crisis in the buying and selling of second-hand cars, the regulation was changed. The change was published in the Official Gazette.

Looking for a solution to the crazy prices and lack of vehicles in the used car market, the cabinet changed the buying/selling regulation. The amendment was published in the Official Gazette numbered 06.07.2023.

According to the regulation change, the situation is as follows;

. Marketing of second-hand motor land vehicles by advertisement at a price higher than the current sales price recommended by the manufacturer or distributor will be accepted as second-hand motor land vehicle trade in terms of the implementation of this article, and the second-hand motor land vehicles will be sold at a price above the current sales price recommended by the manufacturer or distributor. Marketing via advertisement will not be made until 01.01.2024.

Real or legal persons who mediate the advertisement for the sale of second-hand motor vehicles shall be obliged to warn those who enter advertisements contrary to the second paragraph before the advertisement is published, and to convey to the Ministry all information regarding advertisements contrary to the aforementioned paragraph and the advertisers, in accordance with the Ministry's requests.

- The obligation to warn will include the current sales price information of the vehicle recommended by the manufacturer or distributor to the advertiser and the information that the advertised price to be entered will constitute a violation of this Regulation.

- The Ministry will be authorized to determine the class, brand, type, type, model year of second-hand motor land vehicles in accordance with the second paragraph and, in case of adding accessories and/or equipment, the maximum amount and/or rate that can be added to the current sales price recommended by the manufacturer or distributor. .

- The regulation will enter into force on 15.07.2023 and will be implemented by the Ministry of Commerce.

Muğla hastaneleri

TAGS

İkinci el motorlu kara taşıtları

İkinci el motorlu kara taşıtları yönetmeliği

Hayatın içinden haberler