Muğla Haberleri
HABER

Bakan Süleyman Soylu Muğla'da

Muğla | Haber | News

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı toplantısına katıldı

Yalçın Çakır videoları


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 20 Ekim 2022 - İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı Fethiye'de yapıldı.

Fethiye'de düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Toplantıya Soylu'nun yanı sıra Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve mülkiye müfettişleri de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Türk tarihiyle eşit bir yaşı ve köklü bir geleneği var. Bazıları sürekli bu kurumlara iftira atar. Yıllardır bunu yaparlar ama yaftaları bir türlü bu kurumlara tutmaz. Çünkü yalandırlar" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın bir canlı yayın sırasında yaptığı kimyasal silah açıklamalarına da değinerek şunları söyledi;

"İşte en son Türk Tabipler Birliği'nin başkanı daha dün akşam bir televizyon bir kanalında Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine bir iftira attı. Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi. Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya terör örgütüne bir koruma sağlamaktır. Ve bunu ilk kez de yapıyor değil. Bunu defalarca ortaya koydular. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, terör örgütlerinin destekçilerini de rahatsız etmektedir. Avrupa ve Amerika gücü yetmeyince operasyon çocuklarını devreye sokmaktadır."

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, “Kurulumuzun görev alanı, diğer bakanlık teftiş kurumlarına göre oldukça geniştir. Yakın geçmişte Göç İdaresi, AFAD başkanı ve büyük teşkilatların bakanlığımız bünyesine katılması ve kolluk gözetim komisyonunun faaliyete geçmesinin yanında bakanlığımızın görev ve hizmetlerindeki genişlemeyle birlikte iş yoğunluğu da artmıştır. Desteklerinizle son dönemde yapılan adımlarla müfettiş sayımız oldukça arttırılmış ve müfettişlerimize sağlıklı çalışma mekanları hazırlanmıştır” dedi.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı 2

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı

Muğla Valisi Orhan Tavlı da, Muğla'da yapılan eğitim, sağlık, tarım, güvenlik, kültür, sanat ve turizm çalışmalarına değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına, valiliğimize büyük destekler verdiniz. Özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım Bakanlığımızla iş birliği içerisinde Muğla Valiliği Yatırım Koordinasyon Başkanlığı tarafından Antalya, Burdur, Muğla, Denizli kesişme noktasında yaklaşık bin 400 dönümlük alanda Seydikemer Süt Organize Sanayi bölgesinin hep birlikte hayata geçiyoruz. Burada öncülüğü Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı yapmaktadır. Muğla'mızda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle çok büyük değerlere sahip bir şehir. Burada da yaklaşık 200'e yakın kültürel alan, tarihi alan var. Bizde bu alanları geri kazanıyoruz. Bu yapılan çalışmalarda belediyelerimizin projelerine de destek oluyoruz. 2014, 2015 ve sonrasında yaşanan tarihi süreçte, kurulumuzun mensupları FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütlerine karşı demokrasinin, milli iradenin, sivil iradenin yanında durarak tarihi bir duruş sergilemişlerdir.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı 3

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

Minister of Interior Süleyman Soylu arrived in Fethiye

2022 Review and Evaluation Meeting of the Ministry of Interior Civil Inspection Board was held in Fethiye.

Interior Minister Süleyman Soylu also attended the 2022 Review and Evaluation Meeting of the Ministry of Interior Civil Inspection Board held in Fethiye. In addition to Soylu, the Chairman of the Civil Inspection Board İbrahim Akın, Muğla Governor Orhan Tavlı, Fethiye District Governor Alper Balcı and property inspectors also attended the meeting.

Interior Minister Süleyman Soylu said, "Our Turkish Armed Forces have an age equal to Turkish history and a deep-rooted tradition. Some people constantly slander these institutions. They have been doing this for years, but they never get their labels on these institutions. Because they are lies."

Interior Minister Soylu also referred to the chemical weapons statements made by TTB President Şebnem Korur Fincancı during a live broadcast and said:

"Here is the latest president of the Turkish Medical Association, just yesterday evening on a television channel, he slandered the Turkish state and the Turkish Armed Forces. He tried to make propaganda for the PKK by throwing this despicable slander. "And it's not the first time he's been doing this. They've shown it over and over again. Because our fight against terrorism is not only disturbing terrorist organizations but also the supporters of terrorist organizations. When Europe and America can't afford it, they put the children of the operation into play."

İbrahim Akın, Chairman of the Civil Inspection Board, said, “The field of duty of our Board is quite broad compared to other ministry inspection institutions. In the recent past, the workload has increased with the enlargement of the duties and services of our ministry, as well as the incorporation of the Migration Administration, the head of AFAD and major organizations within our ministry, and the activation of the law enforcement oversight commission. With your support, the number of our inspectors has increased considerably with the steps taken in the last period and healthy working spaces have been prepared for our inspectors.”

Muğla Governor Orhan Tavlı continued his speech by referring to the education, health, agriculture, security, culture, art and tourism activities carried out in Muğla;

"You have given great support to the Muğla Governorship Investment Monitoring Coordination Presidency, to our governorship. I would like to emphasize the following. Under the auspices of our President, in cooperation with the Ministry of Agriculture, by the Muğla Governorship Investment Coordination Presidency, at the intersection of Antalya, Burdur, Muğla, Denizli, on an area of ​​approximately 1,400 decares in Seydikemer Dairy Organized Industry. We are bringing the region to life together. Here, the leadership of the Muğla Governorship is the Investment Monitoring Coordination Presidency. Muğla is a city of great value with its historical and cultural riches. There are approximately 200 cultural and historical areas here, too. We are reclaiming these areas. In the historical process experienced in 2014, 2015 and after, the members of our board have displayed a historical stance by standing by the democracy, national will and civil will against the FETO terrorist organization and other terrorist organizations.”

Gumusluk Brands

TAGS;

Bakan Süleyman Soylu Muğla'da

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı

Muğla haberleri