Muğla Haberleri
HABER

Nesli tehdit altındaki Karakulaklar görüntülendi

Muğla | Haber | News

MSKÜ öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin, Karakulak ve yavrularının video görüntüsünü kaydetti

Yalçın Çakır videoları


Gümüşlük Haber Ajansı (GHA) - 21 Ocak 2023 - Muğla'da nesli tükenme tehlikesindeki Karakulak ve iki yavrusu fotokapanla görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Karakulak (Caracal caracal) ve iki yavrusu Muğla'da yaban alana yerleştirilen fotokapan tarafından görüntülendi. Karakulak ve yaban hayatı araştırmacısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve biyolog Dr. Yasin İlemin tarafından yerleştirilen fotokapan, bir Karakulağı ve iki yavrusunun videosunu kaydetti.

MSKÜ öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin, Karakulak ve yavrularının video görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Muğla'da kaydedilen görüntüler kısa sürede çok sayıda izlenme sayısı ve beğeniye ulaştı. Bilim insanı İlemin, "Bugüne kadar Türkiye’de yaşadığını belgelediğim en iri Karakulak. Karakulak’lar için hayalet kediler denebilir. Aylarca bulunduğu alanlarda dolaşsanız dahi görmeniz neredeyse imkansıza yakın. Bütün Güneybatı Anadolu’da 2000 civarı kaldı. Yaşam alanlarını tespit edip, koruyoruz" dedi.

Karakulak (Caracal caracal)

MSKÜ öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin. Karakulak (Caracal caracal) - Görsel: Dr. Yasin İlemin

Kendisi bir yörük olan ve yaşamının büyük bölümünü Karakulakların korunmasına adayan Dr. Yasin İlemin son yakaladığı görüntüler ve tesbit ettiği Karakulan ailesiyle ilgili şu bilgileri verdi;

"Türkiye’de ilk! Ülkemizde bir anne Karakulak (Caracal caracal) ve iki küçük yavrusunu araştırmalarımız kapsamında kayıt altına aldık!. Bu nadir yabani kedi türü ülkemizin Güneybatısına (Muğla-Antalya) sıkışmış ve dünyadaki diğer Karakulak popülasyonlarından izole bir şekilde tüm olumsuzluklara rağmen hayatta kalmaya çalışıyor. Ülkemizde tür üzerindeki başlıca tehditler şunlar: iklim değişikliğine bağlı orman yangınları, kaçak av, habitat tahribi, doğadaki başıboş köpekler. Bu tehditleri bertaraf edebilmek adına çeşitli kamu kurumu ve STK’lar ile ortak çalışmalar yürütüyoruz."

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Karakulak (Caracal caracal) ve iki yavrusu

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Karakulak (Caracal caracal) ve iki yavrusu - Görsel: Dr. Yasin İlemin

"Bunlardan en önemlisi @milliparklar, @csbgovtr ve Avrupa Birliği @EUDelegationTur koordinasyonunda @dogaarastirma yürütücülüğünde devam eden @TTurler projesi. Bu proje kapsamında Ülkemiz Karakulak popülasyonlarının korunması için resmi ve özel kurumların ortak hareket etmesi ve koruma faaliyetlerinin 2033 yılına kadar sürdürülmesi hedefleniyor. Öte yandan yeni projemiz olan ve @TurquoiseFund, @rosettacil tarafından desteklenen, derneğimiz @NaturaDoga yürütücülüğü, üniversitem @muglaedutr, @tkacar48 koordinasyonu ile devam eden; 'Akdeniz Kıyılarında Mega Yangınların Ardından Yaban Hayatına Ekolojik Restorasyon Desteği' projesi kapsamında, ülkemiz karakulakları adına önemli bulgular elde etmeyi, özellikle yangınlar ile tahrip olan habitatlarının restorasyonunda @OGMgovtr ile uzun süreli ortak faaliyetler planlıyoruz"

"Bunların haricinde Karakulaklar üzerindeki araştırmalarda orta/uzun vade hedeflerimiz var. Bunlar; türün zaman/mekansal dağılımını ortaya çıkarmak, dünyadaki Karakulak popülasyonları ile ülkemiz Karakulaklarının genetik farkını bulmak, insan ve yaban hayatı etkileşimi kapsamında mikrobiyota analizleri ve popülasyonun yok olması muhtemel yerlere yeni bireylerin aşılanması/taşınması. Sizler de eğer yaralı, bitkin veya ölmüş bir Karakulak gördüğünüzde bizlerle ve @milliparklar ile iletişime geçerek türün koruması adına bilimsel çalışmalara destek olabilirsiniz."

İşte o video:

https://www.48haber.com.tr/

ENGLISH

Endangered Caracals spotted - VIDEO

Caracal and its two cubs, which are in danger of extinction, were photographed with a camera in Muğla.

The endangered Caracal (Caracal caracal) and its two cubs were photographed by a camera placed in the wild in Muğla. Caracal and wildlife researcher, Muğla Sıtkı Koçman University lecturer and biologist Dr. The camera trap placed by Yasin Ilemin recorded a video of a Caracal and its two cubs.

MSKU lecturer Dr. Yasin Ilemin shared the video footage of Karakulak and his puppies on his social media account. The videos recorded in Muğla reached a large number of views and likes in a short time. Scientist Ilemin said, "The largest Caracal I have ever documented living in Turkey. Caracals can be called ghost cats. Even if you wander around the areas where they are found for months, it is almost impossible to see them. There are around 2000 left in all of Southwest Anatolia. We identify and protect their habitats." said.

Caracal caracal

Caracal caracal - Photo: MSKU lecturer Dr. Yasin Ilemin

Being a nomad himself and devoting most of his life to the protection of the Caracals, Dr. Yasin Ilem gave the following information about the images he captured and the Karakulan family he had identified;

"The first in Turkey! We recorded a mother Caracal (Caracal caracal) and her two young kittens as part of our research! "The main threats to the species in our country are as follows: forest fires due to climate change, poaching, habitat destruction, stray dogs in nature. We are working with various public institutions and NGOs to eliminate these threats."

"The most important of these is the @TTurler project, which continues under the coordination of @milliparklar, @csbgovtr and the European Union @EUDelegationTur and led by @dogaarastirma. Within the scope of this project, it is aimed that public and private institutions act jointly for the protection of Caracal populations in our country and that conservation activities will continue until 2033. On the other hand, our new project, @TurquoiseFund, supported by @rosettacil, continues with the coordination of our association @NaturaDoga, my university @muglaedutr, @tkacar48; Within the scope of the 'Ecological Restoration Support to Wildlife After Mega Fires on the Mediterranean Coast' project, we are planning long-term joint activities with @OGMgovtr to obtain important findings on behalf of our country's caracals, especially in the restoration of their habitats destroyed by fires."

"Apart from these, we have medium/long term goals in research on Caracals. These are to reveal the time/spatial distribution of the species, to find the genetic difference between Caracal populations in the world and our country, to analyze the microbiota within the scope of human and wildlife interaction, and to vaccinate new individuals in places where the population is likely to disappear. If you see an injured, exhausted or dead Caracal, you can support scientific studies for the protection of the species by contacting us and @milliparklar."

Gumusluk Brands

TAGS;

MSKÜ öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin

Caracal caracal

Muğla haberleri